Partnerbericht

Welke 3 dingen kun je vandaag doen voor meer vrouwen in de politiek?

In de Tweede Kamer is het aandeel vrouwen 32,7%. Het aandeel vrouwen met een bi-culturele achtergrond is 4%. Dat komt niet overeen met de bevolkingssamenstelling van Nederland. Wat kun jij vandaag doen voor meer meer vrouwen in de politiek?

1: Word lid van een politieke partij

Wanneer je lid bent van een politieke partij, beslis je mee welke personen er op verkiesbare plekken komen te staan. Voor gendergelijkheid in de politiek, willen we 50% vrouwen op verkiesbare plekken en 50% vrouwen op leiderschapsposities (partijleiders, fractievoorzitters, partijvoorzitters). Deze tweede categorie is belangrijk om de personen in deze positie zichtbaarder zijn dan de andere leden van een partij en omdat ze formeel en informeel meer macht hebben, waardoor ze kunnen zorgen voor meer vrouwen op verkiesbare posities.

 

Stap 2: Krijg stemrecht 

Voor sommige partijen moet je een bepaalde periode lid zijn voordat je stemrecht hebt. Stemrecht betekent dat je bijvoorbeeld mee mag stemmen wie de (nieuwe) partijleider wordt, hoe een partij om moet gaan met bepaalde onderwerpen en wie er op de verkiesbare plekken op de kieslijst komt te staan. Dit jaar worden de lijsttrekkers gekozen voor de verschillende politieke partij én worden de kieslijsten voor de Tweede Kamer samengesteld op de (digitale) congressen van de partijen of kun je in een bepaalde periode online je stem uitbrengen. Naast dat je een bepaalde periode lid moet zijn, moet je je voor congressen opgeven om mee te mogen stemmen over de onderwerpen die op dat congres besproken worden. Dus meld je tijdig aan om mee te stemmen voor meer vrouwen in de politiek!

Partij Lidmaatschap per jaar Stemrecht na
BIJ1 € 30,- 0
CDA € 19,95 (1e jaar; daarna € 82,-) 8 weken
ChristenUnie € 58,- 0
D66 € 66,- 0
DENK € 12,- 0
FvD € 25,- 0
GroenLinks € 24,- 3 maanden
PvdA € 20,- 1 maand
PvdD € 20,- 3 maanden
PVV niet mogelijk nvt
SGP € 26,50 (landelijk) afgevaardigden
SP € 20,- 0
VVD € 25,- (1e jaar, daarna: € 118,-) 6 maanden
50PLUS € 25,- 0 maanden

 

Stap 3: Dien moties in

Tijdens een congres kun je een motie (voorstel – tot wijziging) indienen, bijvoorbeeld voor 50% vrouwen (van kleur) op verkiesbare plekken, of bijvoorbeeld voor een vrouwelijke partijleider of partijvoorzitter bij de eerstvolgende verkiezingen.

Deze moties bereid je voor voorafgaand aan het congres. Op de website van de politieke partij kun je vaak een format voor zo’n motie vinden. Je hebt een bepaald aantal stemmen nodig (verschillend per partij) om deze motie in te dienen. De meeste partijen faciliteren het delen van de moties onder de leden om steun te vergaren, maar je wil ook zelf de motie met andere partijleden delen om steun te vergaren. Bijna elke politieke partij heeft wel een werkgroep/denktank/netwerk dat zich in zet voor gendergelijkheid, je kunt ook samen met hen een motie schrijven of hen om hulp vragen!

Partij Netwerk gendergelijkheid
CDA CDA Vrouwen
D66 Els Borst Netwerk
DENK DURF
GroenLinks Femnet
PvdA Rooie Vrouwen
VVD Liberaal Vrouwennetwerk

Wil je zelf politiek actief worden? Doe dan mee met de Kennismakingscursus Politiek! voor vrouwen of de Debatclub voor vrouwen van Meer Vrouwen in de Politiek