Partnerbericht

Waarom zonne-energie onmisbaar is voor de energietransitie

Heeft u het ook zo warm gehad afgelopen weken? Er werden extreme temperaturen gemeten afgelopen week, met op 19 juli het hitterecord sinds het begin van de metingen. De kans op zulke temperaturen wordt door klimaatverandering steeds groter. Des te groter de noodzaak om onze energievoorziening te verduurzamen.

Momenteel kunt u investeren in Zonnepark Winterswijk Arresveldweg. Dit zonnepark is reeds aangesloten op het elektriciteitsnet en wekt groene stroom op voor 2.000 huishoudens. Maar wat maakt groene energieprojecten zoals Zonnepark Winterswijk zo belangrijk? U leest er alles over in deze blog.

Energietransitie
Het belang van opwek van groene energie wordt door de recente weersextremen onderstreept. Om de opwarming van het klimaat tegen te gaan, moet het gebruik van fossiele brandstoffen drastisch gereduceerd worden en moeten we over naar een nieuw systeem voor het opwekken en gebruiken van energie. Zonne-energie is daarbij een essentieel onderdeel, zo blijkt uit de kabinetsplannen.

Steeds meer Nederlandse zonne-energie
‘Het kabinet vindt het belangrijk om het tempo waarin zon-pv zich ontwikkelt vast te houden en zo mogelijk verder te kunnen verhogen, rekening houdend met de schaarse ruimte zowel in onze fysieke leefomgeving als op het elektriciteitsnet’, stelt klimaatminister Rob Jetten in zijn zogenaamde Zonnebrief. De opwek van zonne-energie heeft de afgelopen jaren namelijk een flinke vlucht genomen: bijna 10% van alle stroom in Nederland komt uit zonnepanelen. Daarmee prijkt Nederland op de wereldranglijst in de toptien van het hoogste aandeel zonnestroom.

Zonneparken in Nederland
Zonnepanelen kunnen voor een hoge stroomopbrengst zorgen en zijn daarom essentieel voor het slagen van de energietransitie. In het dichtbevolkte Nederland zouden zonnepanelen op daken uitkomst kunnen bieden, maar helaas zijn zo’n 60% van de grote daken in Nederland constructief ongeschikt voor het dragen van zonnepanelen. Daarom wordt in het coalitieakkoord het belang van grondgebonden zonneparken benadrukt.

Lokale zonne-energie
Niet alleen het kabinet zet in op zonneparken: Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders steeds positiever staan tegenover lokaal geproduceerde zonne-energie, voornamelijk naar aanleiding van een groeiende bezorgdheid over de financiële impact van de energiecrisis. U heeft nu, naast de omwonenden van het zonnepark, ook de kans om mee te investeren. Zo kunt u meeprofiteren van de opbrengsten van het park én bijdragen aan de energietransitie.

Lokale participatie
Het plan voor Zonnepark Winterswijk Arresveldweg is ontwikkeld in samenspraak met belanghebbenden. Er zijn bijvoorbeeld meerdere bewonersavonden georganiseerd, alsmede gesprekken met omwonenden, belangenpartijen en -behartigers, Natuurmonumenten, omringende pachters en de gemeente. Er zijn diverse varianten van de plannen opgesteld en wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van het participatieproces. Zo is bijvoorbeeld de wens om een strakke haag langs het fietspad te plaatsen opgenomen, en het creëren van een rustpunt op de kruising van wandel- en fietspad. “Allemaal dankzij ideeën van de directe omwonenden waar we zelf niet zomaar op zouden zijn gekomen”, licht Peter Groenendaal van Statkraft toe.

De inwoners van gemeente Winterswijk hebben als eerste de mogelijkheid gekregen om te investeren en zo mee te profiteren van de opbrengsten van het zonnepark. Nu is de investeringspropositie beschikbaar voor particuliere investeerders uit heel Nederland. Doet u mee?

Investeer in de opwek van zonnestroom en draag bij aan de energietransitie door een (overdraagbare) obligatielening te verstrekken tegen 4% nettorente per jaar met een looptijd van 14,5 jaar. U kunt al investeren vanaf € 100. Meer informatie vindt u op de investeringspagina.