Tien pillen
De tien pillen zijn onderdeel van een nieuwe campagne, die door CNV Internationaal gesteund wordt. Hierin is aandacht voor de slechte omstandigheden, waaronder werknemers in bijvoorbeeld vrijhandelszones moeten werken. Vaak zijn daar geen onafhankelijke vakbonden toegestaan. Ook gelden er soms lagere lonen dan het nationale wettelijke minimumloon en langere arbeidstijden. Vooral vrouwen en jongeren zijn hiervan het slachtoffer.

Bijsluiter
De medicijnenbox bevat tien remedies voor vakbonden om op te treden in dit soort situaties. De bijsluiter geeft uitgebreide informatie met achtergrondinformatie.

* Op de website van het WVA kunt u de poster, de pillen en de medixcijnbox downloaden. Klik hier voor alle verdere informatie en voor uw steunbetuiging aan de campagne!
* Alle informatie over sociale bewegingen in de derde wereld

 

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer