NNID 2018 [Portrait payoff] [Zwart]-b2000px

Stichting NNID, Nederlandse organisatie voor seksediversiteit

Stichting NNID, Nederlandse organisatie voor seksediversiteit, zet zich sinds 2013 in voor de emancipatie van intersekse personen en de acceptatie van seksediversiteit. We zijn de eerste Nederlandse non-gouvernementele organisatie (NGO) die zich richt op verbetering van de maatschappelijke positie van intersekse personen.

Om dat doel te realiseren werken we nauw samen met Nederlandse organisaties die betrokken zijn bij het onderwerp intersekse, zoals onze alliantiepartners COC Nederland en Transgender Netwerk Nederland (TNN), en kennisorganisaties als Rutgers en Movisie. Ook werken we samen met andere door intersekse personen bestuurde intersekseorganisaties in zes werelddelen.

Intersekse gaat over de ervaringen van mensen die geboren worden met een lichaam dat niet past binnen de normatieve definitie van man of vrouw. 1 op de 90 mensen in Nederland is intersekse.

Uit onderzoek blijkt dat twee derde van de Nederlandse bevolking niet precies weet wat intersekse is. Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat meer kennis over intersekse bijdraagt aan meer acceptatie van intersekse personen. Het verspreiden van informatie is dus erg belangrijk. Dit doen we onder anderen door het toegankelijk maken van informatie via de websites www.seksediversiteit.nl en www.thisisintersex.org.

 

Staddijk 91
6537 TW Nijmegen
Netherlands