humanity in action1

Stichting Humanity in Action Nederland

Humanity In Action (HIA) is een internationale educatieve non-profit organisatie. HIA informeert, inspireert en verbindt de nieuwe generatie sociale, culturele en maatschappelijke leiders om in actie te komen voor mensenrechten, democratie en inclusiviteit. Wij maken ons sterk voor een maatschappij met een stevige rechtsstaat, een stevige democratische basis, waarin iedereen gelijke kansen heeft en waarin kritische burgers elkaars rechten waarborgen. Samen werken wij aan een inclusieve samenleving.

Humanity in Action Nederland (HIA NL) organiseert intensieve educatieve programma’s voor middelbare scholieren, studenten en jonge professionals. Ook organiseren wij professionele Fellowships en publieksevenementen en ondersteunen wij maatschappelijke activiteiten. Uitgangspunt van onze educatieve programma’s is altijd de relatie tussen verleden en heden, theorie en praktijk. Wij geloven in de kracht van diversiteit. Wij geloven dat kennis en dialoog de sterkste wapens zijn tegen haat, tegen uitsluiting, tegen discriminatie. Wij versterken een kritische massa en bevorderen constructief dialoog.

HIA NL is opgericht in 1999 en maakt sindsdien deel uit van het internationale HIA – netwerk. Dit netwerk heeft zich inmiddels uitgebreid tot Bosnië – Herzegovina, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en Polen en wordt gecoördineerd door HIA Inc. in de Verenigde Staten, New York.

HIA heeft in 20 jaar een internationaal netwerk opgebouwd van ruim 2.000 geëngageerde mensenrechtenvoorvechters. In Nederland telt het netwerk ruim 200 alumni, de zogenaamde Senior Fellows. De Senior Fellows uit onze programma’s zijn ondernemer, kunstenaar, advocaat, politicus, activist. Zij staan midden in de samenleving. Zij bepalen onze gezamenlijke toekomst.