Het Potentieel Pakken  heeft als  missie het potentieel van vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt optimaal te benutten. Dat doen we  door in een innovatieve opzet initiatieven te ontplooien, waarbij  we  vrouwelijk talent inzetten als oplossing voor arbeidsmarktvraagstukken.

Ons eerste initiatief Contractuitbreiding in de zorg is erop gericht  arbeidstekorten in de zorg terug te dringen door de ‘deeltijdfactor’, het gemiddeld aantal gewerkte uren,  te verhogen.  Dit doen we door  trajecten binnen  zorginstellingen. Hierbij werken we  met de desbetreffende organisatie samen  aan het realiseren van grotere contracten.  

Ons tweede initiatief Contractuitbreiding het onderwijs is in mei 2020 gestart.

Naast deze intensieve trajecten  richten we ons op het creëren van bewustwording, delen we onze kennis en ervaring actief én agenderen we thematisch gerelateerde issues die de aandacht verdienen.

Het Potentieel Pakken is gevestigd in:
Het Nieuwe Kantoor
Burgemeester Stramanweg 102
1101 AA Amsterdam