Duo for a job – goed

Stichting DUO for a JOB

DUO for a JOB is een social start-up opgericht in 2012. De stichting organiseert intergenerationeel mentorschap (coaching) door jongeren met een migratieachtergrond te linken met 50-plussers die hen vrijwillig bijstaan bij hun zoektocht naar werk.

Via deze uitwisseling, morele steun en begeleiding op maat wil DUO for a JOB de ongelijke toegang tot de arbeidsmarkt rechttrekken, 50-plussers meer waarderen en samenleven in diversiteit versterken.

Al meer dan 3500 duo’s zijn opgestart in België en Frankrijk (Brussel, Antwerpen, Luik, Gent, Parijs, Mechelen en Aalst). Het team bestaat uit >50 voltijdse medewerkers, >50 vrijwilligers en >1300 actieve mentoren. Gesterkt door deze resultaten wil zij nu haar activiteiten in Rotterdam opstarten.

Meer info: www.duoforajob.org en www.facebook.com/duoforajob.

Posthoornstraat 17, 3011 WD Rotterdam