Rutgers-logo_black

Rutgers

Waar wij voor staan

Seksualiteit en relaties maken onderdeel uit van ieders leven. Een goede seksuele gezondheid heeft een positief effect op het welzijn van mensen. Hierbij is heldere en betrouwbare informatie over seksualiteit belangrijk, het helpt mensen om weloverwogen keuzes te maken.

Rutgers is een gerenommeerd kenniscentrum op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. De organisatie werkt in Nederland, Afrika en Azië en streeft ernaar de seksuele gezondheid en rechten wereldwijd te verbeteren. Speciale aandacht gaat uit naar jongeren, vrouwen en kwetsbare groepen, zoals mensen met een ziekte of beperking.  Rutgers ondersteunt professionals in hun werk zodat zij hun deskundigheid op het gebied van seksualiteit kunnen vergroten.

Rutgers is lid van IPPF, International Planned Parenthood Federation.

Internationale reikwijdte

Rutgers werkt met circa 100 medewerkers vanuit Nederland, een land met een lange traditie op het gebied van seksuele gezondheid en rechten. Daarnaast is de organisatie met rond de 40 medewerkers op veldkantoren vertegenwoordigd in Indonesië, Pakistan en Oeganda. Rutgers heeft tevens langjarige samenwerkingsverbanden met partnerorganisaties in Afrika en andere Aziatische landen.

Thema’s:

 • Seksuele ontwikkeling
 • Seksuele en relationele opvoeding
 • Seksueel gedrag
 • Seksuele relaties
 • Anticonceptie
 • Abortus
 • Seksueel geweld en intimidatie
 • Seksuele diversiteit
 • Seksueel (dis)functioneren
 • Reproductieve gezondheid en rechten

Wat doet Rutgers: nationaal én internationaal

 • Deskundigheidsbevordering van professionals en partnerorganisaties op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren en de resultaten benutten voor producten en diensten.
 • Actief pleiten voor progressief beleid en financiering op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid  en rechten. Dit gebeurt zowel op Nederlands en Europees niveau als  bij de Verenigde Naties.
 • Met organisaties samenwerken en projecten ondersteunen met verwante doelstellingen.
 • Folders, websites, lesmappen, trainingen en campagnes ontwikkelen.
 • Studiedagen, congressen en expertmeetings organiseren.

Integrale benadering

In veel landen zijn seksuele en reproductieve rechten niet vanzelfsprekend. Seksuele gezondheid is in veel landen sterk verweven met armoede, gebrek aan kennis en voorzieningen, ongelijke kansen en taboes. Rutgers benadert deze problematiek integraal en heeft veel aandacht voor de lokale context. Daarbij werkt Rutgers altijd samen met lokale partners.

Rutgers:

 • Durft over seks te praten, ook over de lastige onderwerpen.
 • Heeft verstand van zaken, gebaseerd op gedegen onderzoek.
 • Is sensitief als het gaat om cultuurverschillen.
 • Betrekt haar doelgroepen bij de ontwikkeling van producten en diensten.
 • Is een betrokken specialist die kennis, middelen en vertrouwen schenkt om seksualiteit in en buiten Nederland bespreekbaar te maken.
 • Rutgers werkt aan het doorbreken van het taboe rond seksuele en reproductieve gezondheid.
Bekijk vacatures van Rutgers

Artikelen van Rutgers