Artikelen van Netherlands Institute for Multiparty Democracy

Achtergrond

Indonesia Elections: young politicians report from the campaign trail.

Democracy Schools  In Indonesia, NIMD and its Jakarta-based partner Kommunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) support a growing number of Democracy Schools that train young politicians and activists in democratic practices and values. Many graduates of these schools are now participating as candidates in the upcoming local and parliamentary elections. Blog In the weeks leading up […]
Achtergrond

NIMD Blog: Conventie in Denver

Roel is in Denver op uitnodiging van het National Democratic Institute (NDI). Samen met 500 andere genodigden, is hij erbij als de conventie Barack Obama kiest als de Democratische kandidaat voor het presidentschap van de VS.   Wat zijn de kansen dat Obama zijn beloofde veranderingen in de manier waarop politiek bedreven wordt, kan waarmaken?  En […]
Achtergrond

President van Mozambique bezoekt NIMD

Vertegenwoordigers van Nederlandse politieke partijen, NIMD bestuursleden en medewerkers nemen deel aan de bijeenkomst. NIMD voorzitter Ben Bot treedt op als gastheer. In 2004 was dhr. Guebuza, als leider van de regeringspartij FRELIMO al eens te gast bij het NIMD. Hij beloofde toen dat, als hij president zou worden, weer een bezoek zou brengen aan […]
Achtergrond

Berenschot steunt democratiseringsprogramma in Afrika

Het NIMD helpt politieke partijen in jonge democratieën wereldwijd om het functioneren van de democratie in hun land te verbeteren. Sinds 2000 heeft het NIMD in veel landen zogenaamde centra voor meerpartijdemocratie helpen oprichten. Dit zijn onpartijdige platfora waar alle politieke partijen samen bespreken wat er nodig is om het democratisch systeem in hun land […]
Achtergrond

Fractiewoordvoerders Defensie/BuZA in debat over Afghanistan

  Op maandag 15 oktober van 15.00 – 16.30 a.s. organiseert het Nederlands Instituut voor Meerpartijen Democratie (NIMD) i.s.m. het The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) een meeting met Hekmat Karzai, Directeur van het Centre for Conflict and Peace Studies in Kabul, over Afghanistan.   Dhr. Karzai is een topexpert op het gebied van […]
Achtergrond

Meerderheid Nederlanders steunt democratie-opbouw

In het internetonderzoek 21minuten.nl, dat  is gepresenteerd in het kader van de Week van de Democratie, gaven 100.000 mensen hun mening over de Nederlandse democratie en het functioneren van de staat.   Hoewel een kleine meerderheid (52%) vindt dat democratie in alle landen zou moeten worden ingevoerd, is slechts 16% van mening dat militair ingrijpen tegen dictatoriale regimes is gerechtvaardigd. […]
Achtergrond

Minister Maxime Verhagen neemt boek over rol Europa in de wereld in ontvangst

"Het optreden van de VS na 9/11 en de oorlog in Irak heeft democratiseringswerk omstreden gemaakt" zegt Marieke van Doorn, één van de redacteuren van het boek. "Dat is te betreuren want zowel in de VS maar ook zeker in Europa zijn er organisaties die met overheden en politieke partijen samenwerken om het functioneren van […]
Achtergrond

Minister van Ardenne onthult monument voor de democratie in Den Haag

Met de onthulling opent de Minister het kantoor van het Nederlands Instituut voor Meerpartijen Democratie (NIMD), een organisatie van zeven politieke partijen (CDA, PvdA, VVD, GroenLinks, ChristenUnie, D66 en SGP) die democratie bevordert in ontwikkelingslanden. Het monument bevat een plakkaat met de spreuk 'Passage to Democracy' op de gevel boven de ingang van het Instituut. […]
Achtergrond

IMD, Radio Nederland en FreeVoice tekenen samenwerkingsovereenkomst

Het Nederlands Instituut voor Meerpartijen Democratie (IMD), Radio Nederland Wereldomroep (RNW) en FreeVoice (FV) gaan samenwerken om de relatie tussen media en politiek in Latijns Amerika te verbeteren.   Op 4 juli j.l., tijdens een bijeenkomst op het kantoor van Radio Nederland in Hilversum, tekenenden de directeuren van de drie organisaties, Roel von Meijenfeldt (IMD), […]