Mendoo_400px

Mendoo

Stichting Mendoo is een non-profit organisatie die zich inzet voor kwetsbare mensen en hun huisdieren. We zijn werkzaam binnen de maatschappelijke hulpverlening. Wanneer mensen – vanwege huiselijk geweld, verslaving, psychiatrische problemen of dakloosheid – een hulpverleningstraject ingaan, bieden wij een tijdelijke oplossing voor het huisdier.

Wij geloven in de sterke band tussen mens en dier en dat diezelfde band het hulpverleningstraject van kwetsbare mensen helaas in de weg kan staan. Wanneer hulp onbereikbaar is vanwege gebrek aan opvang voor het huisdier, komen wij in actie door tijdelijk voor het dier te zorgen. Zó kunnen Nederlanders de juiste zorg krijgen wanneer dat nodig is, zonder afscheid te hoeven nemen van hun maatje.