livingstone

Livingstone

In het kort

 

Livingstone: Together for a better world

Ons doel: mensen van hart tot hart met elkaar verbinden en zo de wereld mooier maken 

Onze motivatie: heb de ander net zo lief als jezelf

Ons werk: werkvakanties, reizen voor goede doelen en vrijwilligerswerk

Onze partners: zelfstandige organisaties met hart voor de lokale gemeenschap

Onze landen: Ethiopië, Griekenland, India, Italië, Kenia, Malawi, Moldavië, Mozambique, Namibië, Oekraïne, Oeganda, Peru, Roemenië, Tanzania, Zuid-Afrika.

Website: www.lst.nl

Contact: telefoon 033-5100015, e-mail: info@lst.one, Facebook: Stg.Livingstone

 

 

 

Over Livingstone

 

Motivatie en doel

 

Ervaring is de beste leermeester

Ervaring is de beste leermeester: op weg gaan, mensen leren kennen en met hen samenwerken aan een hoopvol project, geeft een essentiële ervaring, die je leven verandert. Wij geloven dat iedereen iets kan bijdragen en zo een lichtpuntje kan zijn, dat we samen een licht kunnen ontsteken zo helder als de middag. Het is verrassend hoeveel je kunt betekenen!

 

Heb de ander net zo lief als jezelf

Livingstone en de lokale partners werken met het christelijk geloof als basis. Het Bijbelse ‘heb je naaste lief als jezelf’ is voor ons een leidraad in alles wat we doen. Wij geloven dat goed zijn voor jezelf samen moet gaan met goed zijn voor anderen. We vinden het belangrijk om daarbij oog te hebben voor mensen die het minder getroffen hebben.

 

Gelijkwaardig contact

Tijdens de werkvakanties willen we laten zien dat armoede, onrecht of verdriet de ander geen tweederangs mens maakt. Juist door het gelijkwaardige contact van mens tot mens, beteken je echt iets voor elkaar. Zo leer je de wereld en jezelf op een andere manier kennen. De solidariteit die je met een Livingstone-reis ontwikkelt: daar gaat het ons om.

 

Ons team

Met passie en professionaliteit maken we onze reizen. Oprechte betrokkenheid en optimale inzet voor onze reizigers en voor onze partners in Nederland en de wereld vinden we belangrijk. De kenmerken van ons team zijn integriteit, collegialiteit, vrijheid, verantwoordelijkheid, open feedback en humor.

 

Ons beeldmerk

Verbondenheid

Het beeldmerk is een bol met daarin twee handen. Deze handen zijn open, ze strekken zich naar elkaar uit en raken elkaar. Dit staat symbool voor wereldwijde verbondenheid .

 

Eenheid

De handen worden gevormd door één lijn. Daarmee zeggen we dat iedereen in deze wereld één is. Wat wij doen heeft effect op anderen en andersom. Zonder elkaar kunnen en willen we niet.

 

Zorg voor de aarde

De bol is de wereldbol en de handen omvatten haar. Deze wereld hebben we gekregen: er is geen andere. Samen met onze partners en jou willen we deze wereld mooier maken.

 

 

Over ons werk

 

Wij maken werkvakanties

 

Kleine groepen

Je gaat op reis in kleine groepen, stapt een andere cultuur binnen en ontmoet mooie mensen. In een paar weken ontdek je dat de wereld groot is: in kilometers, in klimaat, in landschappen en in cultuurvariaties. Er is zoveel te ontdekken. Je merkt dat mensen enorm verschillend zijn en dat een glimlach altijd werkt.

 

Lokaal werken

Je doet mee aan een project waardoor je lokale mensen helpt. Je werkt met kinderen of volwassenen, doet praktisch werk of een mix daarvan. Je bouwt concreet aan een mooiere wereld.

 

Wereldervaring

Je leert de mensen daar op een bijzondere manier kennen. Iedereen raakt opnieuw gemotiveerd en krijgt energie om weer verder te gaan. Als je weer naar huis gaat is het soms net alsof je bij je familie weggaat. Een werkvakantie is een wereldervaring die je niet wilt missen.

 

Onze unieke waarde

 

Lokale gemeenschappen

Livingstone werkt wereldwijd met lokale gemeenschappen. We hebben direct contact met de schooldirecteuren, dominees, politieagenten, missiewerkers en burgemeesters ter plekke. Zij staan middenin hun gemeenschap. Wij werken graag met hen mee. Aan hun plannen en onder hun leiding. Met gezamenlijke energie zetten we ons in om concreet voor mensen iets te betekenen en om de gemeenschap als geheel te helpen ontwikkelen.

 

Kleinschaligheid

Lokale gemeenschappen hebben lokale vraagstukken. Er kan behoefte zijn aan basisvoorzieningen of aan een (vak-)school, mensen kunnen problemen hebben met werk en inkomen of de zorg voor ouderen of kinderen kan een probleem zijn. Wij werken met lokale leiders, die voor en met hun gemeenschap concrete, goed doordachte plannen hebben gemaakt. Plannen die zo kleinschalig zijn als de lokale gemeenschap en die op veel lokaal enthousiasme kunnen rekenen.

 

Middenin de andere cultuur

Middenin de andere cultuur kom je thuis. Doordat we kleinschalig en onder leiding van de lokale organisaties werken, worden we al snel door lokale mensen gewaardeerd. De teams worden enorm gastvrij onthaald en komen regelmatig bij lokale mensen thuis. Hierdoor heb je als deelnemer een intensieve cultuur-ervaring. Door de persoonlijke band die ontstaat, gaan deelnemers zich ondanks alle verschillen thuis voelen in de andere cultuur. En dat is een wereldervaring.

 

Duurzaam betrokken

Lokale mensen zijn duurzaam betrokken. Omdat lokale organisaties de plannen voor hun gemeenschap zelf ontwikkeld hebben, voelen zij zich er ook verantwoordelijk voor. Onze partners werken vaak al veel langer aan deze plannen en het werk van de teams sluit daar mooi bij aan. Daar zorgen we voor. Ook als de teams weer naar huis zijn, gaat het werk door. Lokale organisaties zijn en blijven eigenaar van het project.