Wij zijn stichting Let’s Care en zijn voornamelijk actief voor kinderen in moeilijke omstandigheden op de Filippijnen. Zo hebben wij sinds 2011 ons “home for girls” programma operationeel.

Dat is een tehuis voor langdurige, tijdelijke opvang van mishandelde, misbruikte en verwaarloosde meisjes, in de leeftijd van 5 tot en met 21 jaar. Dit bied plek aan 25 meisjes.

Zij verblijven 18 maanden in ons rehabilitatieprogramma. Hier helpen we hen middels een individueel behandelplan hun zelfvertrouwen en eigenwaarde te herstellen en een goede start te geven voor de toekomst. Dit middels een holistische aanpak van diverse interventies (als counseling, creatieve therapie, vak training, scholing, groepswerk, sport, spel etc.) Na deze 18 maanden komen ze in het 18 maanden durende nazorgtraject waar we hen monitoren en nog ondersteunen in hun scholing. Hierin nemen zo’n 20 meisjes deel.

Verder ondersteunen wij sinds 2012 jaarlijks 115 arme kinderen met hun scholing. Zij zouden anders niet naar school gaan, of wegens financiële problemen uitvallen.

Voorlichting over de projecten en programma’s van Let’s Care en de promotie van kinderrechten is tevens onderdeel van onze activiteiten, sinds 2011.

In 2014 zijn we gestart met een provincie brede lobby en voorlichtingscampagne ter preventie van kindermisbruik en promotie van kinderrechten. Dit programma is bedoeld om de lokale officials te organiseren, trainen, motiveren en beïnvloeden.

Tevens trainen we docenten van scholen en leerlingen om kindermisbruik en –mishandeling te bespreken en te rapporteren. En hebben we ervoor gezorgd dat dit onderwerp als vast onderdeel in het lescurriculum van de scholen opgenomen is.

Verder ondersteunen wij 130 kinderen in hun educatie en tevens hebben wij in 2013 en 2014 1000 families, getroffen door de tyfoon Hai-yan, geholpen (middels bouwmaterialen, boten, vissersnetten, medicijnen etc.) hun leven weer op te bouwen.

Naast onze voornoemde projecten, hebben wij in een tweetal gemeenten al enkele jaren straatjongentjes projecten lopend. Dit voor 20 straatjongentjes.

Wij zijn nu druk doende met het opzetten van inkomsten genererende projecten, zodat we een financiële zelfstandige basis kunnen leggen onder al onze projecten en de continuering hiervan kunnen garanderen, zonder afhankelijk te zijn van externe giften.

Om dit te bewerkstelligen hebben we onder meer een productie en trainingscentrum opgezet. Hier trainen we arme jonge vrouwen in onze wijk en onze kinderen in het maken van  producten zoals sieraden, zeep, tassen, bamboe producten etc., die we verkopen. Dit zorgt voor inkomsten, werkgelegenheid en trainingsmogelijkheden voor deze vrouwen, kinderen en jongeren.

Daarnaast hebben we sinds begin van dit jaar Let’s Eco Farm opgezet; een ecologische boerderij waar we onze eigen voedingsmiddelen telen om zo gezond te kunnen eten en op de kosten van voeding te besparen. We willen nu op deze boerderij onze meisjes en jongens trainen om zelf groeten, fruit, vlees en eieren te telen. Zodat ze later altijd te eten hebben als ze op eigen benen moeten staan.

Tevens zijn we net van start gegaan met het opzetten van het Werk, Study & Reis programma. Dit houdt in dat mensen, jongeren etc. tegen een vergoeding kunnen komen werken op onze projecten en ook die van onze partners en lokale overheden met wie we goede banden hebben. Op deze manier worden de projecten succesvoller, kunnen we kennis delen en brengt dit meer begrip tussen verschillende culturen en daardoor meer vrede in de wereld.

Wij menen een compleet en professionele projectorganisatie te hebben, welke lokaal gerund wordt door ervaren en professionele mensen. Wij werken volgens een kwaliteitszorgsyteem wat afgestemd is op de ISO 9001 normen, zodat al onze processen goed beheerst en georganiseerd zijn en monitoring en effectmeting en daardoor continue verbetering gewaarborgd is.

Wil jij meehelpen het succes van onze projecten en stichting te vergroten?! Kijk op een van onze vacatures en help samen met ons mee aan een betere wereld.