logo_200x270_oneworld

JoHo Foundation

JoHo is een ontwikkelingsorganisatie met wereldwijd winkels en websites, waar mensen en organisaties worden gestimuleerd en geholpen bij talentontwikkeling en internationale samenwerking. 

 

JoHo missie

JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen beter samen te werken en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.

 

JoHo doel

Door middel van het oprichten van wereldwijde winkels (support centers), netwerken en

internetplatforms, wil JoHo mensen en organisaties stimuleren en ondersteunen op het gebied van kennisdeling, keuzes maken en talentontwikkeling.

 

“Maak uitgevonden wielen vindbaar”. De rode draad bij de activiteiten van JoHo is vaak het

beschikbaar maken van informatie. Via een praktische benadering informatie en partijen bij elkaar brengen die daardoor tijd geld en moeite kunnen besparen. Ook bij internationale samenwerking wordt kennis lang niet altijd gedeeld of efficiënt gebruik gemaakt van de beschikbare middelen. De wielen worden telkens weer, en door vele organisaties, opnieuw uitgevonden. Door het oprichten van lokale centers waar geïnteresseerde en ondernemende mensen met initiatieven op het gebied van internationale samenwerking, ontwikkelingshulp, duurzaam toerisme en natuurbescherming op eenvoudige wijze met elkaar in contact kunnen komen, kennis kunnen overdragen en hulp kunnen krijgen, wil JoHo een belangrijke bijdrage leveren aan succesvolle, internationale samenwerking.

 

JoHo doelgroep

JoHo is gericht op scholieren, studenten, expats, ondernemers, reizigers, vrijwilligers en iedere organisatie die internationale samenwerking een warm hart toedraagt.

 

JoHo thema’s

JoHo heeft als belangrijkste kernthema’s: Talentontwikkeling (Leren & Studeren, Werken &
Solliciteren, Ondernemen & Initiëren) en Internationale Samenwerking (Helpen & Inspireren,
Reizen & Regelen, Emigreren & Immigreren).

 

JoHo Centers

JoHo winkels en centers in Nederland: Den Haag | Leiden | Utrecht

www.joho.org