Immo_Logo_facebook

iMMO (instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek)

iMMO levert een bijdrage aan de bescherming van mensenrechten. Wij verrichten forensisch medisch onderzoek bij vermoede slachtoffers van marteling en inhumane behandeling en verzorgen overdracht van expertise daarover, met name in de context van asielprocedures en mensenhandelzaken.

Nienoord 5
1112XE Diemen
Netherlands

Vacatures van iMMO (instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek)