In tijden van nood staat niemand alleen. Daarvoor staat het Rode Kruis. Met het grootste vrijwillige hulpverlenersnetwerk ter wereld staan we klaar voor mensen die ons het hardste nodig hebben. We komen we in actie bij rampen, conflicten en noodsituaties. Met afdelingen in 192 landen zijn we eigenlijk altijd dichtbij.

Missie

Het voorkomen en verzachten van menselijk lijden waar dan ook, het beschermen van levens en gezondheid en het waarborgen van respect voor de mens. Dat is de missie van het Rode Kruis. Onze bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar hen die het meest kwetsbaar zijn tijdens gewapende conflicten, rampen en andere noodsituaties.

Visie

Met onze vrijwilligers en via onze lokale aanwezigheid leveren we een actieve bijdrage aan het versterken van gemeenschappen, zodat in tijd van de grootste nood niemand alleen staat. Via onze hulpverlening willen we de zelfredzaamheid van die gemeenschappen dusdanig versterken, dat mensen die daarin leven zichzelf en anderen kunnen helpen. Op basis van respect en medemenselijkheid.

 

Het Rode Kruis heeft als werkgever veel te bieden. We hebben een inclusieve cultuur en stimuleren het ontwikkelen van je talenten. We bieden een passend salaris en eigen cao. Meer belangrijk nog: ons werk heeft een grote maatschappelijke relevantie en directe impact op de samenleving.

Soms heeft het werk ook impact op jezelf. Daarom hebben we oog voor je welzijn en bieden we handvatten om hierin een goede balans te vinden. Ons ReWork Concept ondersteunt je om afwisselend thuis te kunnen werken of op ons mooie kantoor waar ruim 150 collega’s werken, gevestigd is in Den Haag en ruimte biedt om te ontmoeten en vergaderen.

Met netwerken als “Young Red Cross” leer je je collega’s goed kennen. En natuurlijk werk je ook samen met onze vrijwilligers. Bijvoorbeeld tijdens inzetten in het veld, waar je volgens onze cao tijdens werktijd uren voor mag vrijmaken. ​

 

Onze gedragscode is leidend in alles wat we doen; we nemen de grondbeginselen in acht, zijn respectvol, integer, daadkrachtig en toegankelijk.

 

Wordt jij hier enthousiast van en wil jij helpen impact te maken? Klik dan door naar onze openstaande vacatures!

Anna van Saksenlaan 50
2593 HT Den Haag
Netherlands