FairClimateFund is een sociale onderneming met hoofdkantoor in Utrecht en is gericht op het ontwikkelen van internationale klimaatprojecten. Opgericht in 2009 onder Stichting ICCO en sinds 1 januari 2021 na een fusie tussen ICCO en Cordaid onderdeel van Stichting Cordaid.

De missie van FairClimateFund is een eerlijk klimaat: een wereld waarin degenen die het meest bijdragen aan klimaatverandering investeren in klimaatprojecten die ten goede komen aan  mensen die het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. Samen met partners financieren en implementeren wij klimaatprojecten. Wij werken met Fairtrade  uitgangspunten omdat wij vinden dat mensen in ontwikkelingslanden toegang moeten krijgen tot klimaatfinanciering. De huidige vrijwillige carbon markt is daar niet of nauwelijks op ingericht
en wij tonen aan dat het wel kan door het toepassen van principes zoals fairtrade, transparantie en ‘de vervuiler betaald’. We richten ons op ‘sustainable household energy’ projecten zoals clean
cookstoves en biogas en ‘nature based solutions’ zoals herbebossing. Deze klimaatprojecten verminderen de CO₂-uitstoot en ontbossing en verbeteren de leefomstandigheden voor mensen in ontwikkelingslanden. FairClimateFund heeft een unieke positie in de markt als aanbieder van Gold Standard en Fairtrade gecertificeerde carbon credits en wil dit komende jaren verder  uitbouwen.

Arthur van Schendelstraat 550
3511 MH Utrecht
Netherlands