Wat doet Ruimtekoers?

Bureau Ruimtekoers organiseert kunstzinnige en creatieve projecten waarmee mensen betrokken raken bij thema’s en uitdagingen die spelen in hun eigen leefomgeving. We werken met kunstenaars en ontwerpers, inwoners en beleidsmakers in publieke ruimte van wijken en steden aan toegankelijke participatieve kunst die impact maakt.

Jaarlijks organiseren we meer dan 18 projecten. Dat zijn projecten die Ruimtekoers samen met een partner initieert en projecten in opdracht van bijvoorbeeld overheden of zorg- of culturele instellingen. Ook ontwikkelen we educatieprogramma’s op scholen en festivals en workshops en trainingen in het bedrijfsleven.

Zo werken we aan gelijkwaardige, eerlijke en toegankelijke participatie in het sociaal, cultureel en fysieke domein. We doen dit in Arnhem en de rest van Nederland. We onderzoeken en delen onze werkwijze met andere professionals in onze Akademie en nemen deel aan landelijke onderzoeksprogramma’s.

Akkerwindestraat 1-512
6832 CR Arnhem
Netherlands