Wie we zijn

Bij Bloei & Groei doen we het een tikkeltje anders. We zijn een gemeenschap van vrouwen met een pioniersgeest. We werken met en in de natuur om de mentale, emotionele, fysieke en sociale weerbaarheid van vrouwen te bevorderen, met Amsterdam Zuidoost als onze uitvalsbasis. Bloei & Groei is in 2014 als buurtinitiatief begonnen en inmiddels gegroeid tot een professionele organisatie met een sociale missie.

Wat we doen

We tuinieren samen om mensen en buurten te laten opbloeien. Vanuit de pijlers food, healing en community ontwikkelen we duurzame, groene oases. Onze bewoners leren vaardigheden en bouwen veerkracht op om zichzelf, hun omgeving en de buurt te versterken. Dit doen we in buurten en wijken waar dit het hardst nodig is.

Meer info: www.bloeiengroei.org