‘ZNC is geen motiesmachine’

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

De nieuwe voorzitter van de Zuid Noord Comissie (ZNC) van de PvdA is een man van zorgvuldigheid en continuïteit. Verwacht van de opvolger van Monica Sie Dhian Ho daarom geen radicale koerswijziging van het PvdA-debat over ontwikkelingssamenwerking. Open discussies, zonder taboes, dat wel. Maar zonder verplichte uitkomst.

‘Het politieke debat wordt vaak teruggebracht tot personen en incidenten. Dat is leuk uit het oogpunt van nieuwswaarde, maar het zou moeten gaan over de achterliggende ideeën’, meent Kleinrensink. Zo heeft de ZNC bijvoorbeeld gediscussieerd over de strategie van de Nederlandse aanwezigheid in Afghanistan: ‘Wat willen we daar bereiken en draagt onze aanwezigheid daar aan bij? Willen we de Taliban verslaan? Kan dat? Wie zijn de Taliban eigenlijk? Of moeten we in juist gesprek gaan? Zijn er zegslieden? Zo ja, wie zijn dat dan?’

Tot een eenduidig standpunt over nut en noodzaak van de Nederlandse aanwezigheid in Afghanistan kwam het niet. Maar dat is volgens Kleinrensink, die al enkele jaren als gewoon lid zitting heeft in de commissie, ook niet de bedoeling. ‘We zijn geen motiesmachine die overal een mening over heeft. Als er veel debat is over een onderwerp, moet je niet koste wat het kost met een standpunt willen komen. Dan doe je geen recht aan de discussie.’

Volgens de website van de PvdA is de ZNC er om advies te geven aan de partij, als klankbord en als netwerk. Veel belangrijke spelers in de sector zijn lid, maar altijd op persoonlijke titel. Waarom komen al die leden eigenlijk elke zes weken bij elkaar? ‘De ZNC bundelt deskundigheid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Debat vindt in beslotenheid plaats. Het gaat om standpuntbepaling binnen de partij. Maar we zoeken wel kennis op van mensen buiten de PvdA, die we dan vragen om bij die discussies aanwezig te zijn of hun mening te geven. Zo plukken we de actuele kennis uit de markt.’

Al tijdens zijn studiejaren was Kleinrensink actief in actiegroepen en ontwikkelingsorganisaties als Venceremos en Novib. Later werkte hij op de Nederlandse ambassade in Kenia, waar hij zich bezighield met de verstrekking van noodhulp aan Somalië en Soedan. Hij is ervan overtuigd dat hulp helpt. Met de nuancering: mits die aan bepaalde voorwaarden voldoet. ‘En dan nog kan er van alles misgaan. Ontwikkelen is ook risico’s nemen. Het kan zomaar gebeuren dat je investeringen in een bepaald project verloren raken als er een burgeroorlog overheen komt. Maar ja, alleen als je niks doet, weet je zeker dat je ook geen fouten maakt.’

Kleinrensink was jarenlang particulier secretaris van oud-minister voor Ontwikkelingssamenwerking Jan Pronk, maar ambities om zelf ooit minister te worden, heeft hij niet. ‘Ik denk oprecht dat anderen dat beter kunnen dan ik. Het enige wat ik hoop is dat ik kan bijdragen aan zorgvuldige strategische afwegingen en weloverwogen meningsvorming.’

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons