WMA & IFHHRO roepen op tot de sluiting van detentiecentra voor drugsgebruikers

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

De organisaties stellen dat de detentiecentra, soms aangeduid als verplichte detoxificatie centra, drugs rehabilitatie centra en onderwijs en arbeid centra, instellingen zijn waarin personen die onder invloed van drugs verkeren of daarvan verdacht worden tegen hun wil vastgehouden worden.

In dergelijke huizen van bewaring worden er wereldwijd naar schatting 400.000 mensen vastgehouden. De faciliteiten maken geen deel uit van het strafrechtelijk systeem noch bieden zij enige vorm van evidence-based behandeling aan. Hoewel artsen soms in de centra werken, worden deze doorgaans door de politie of het leger aangestuurd en worden mensen die verdacht worden van drugs gebruik vastgehouden zonder rekening te houden met de juridische normen en procedures of met de werkelijke behoefte aan behandeling.

De WMA en IFHHRO stellen de praktijken aan de kaak die drugs gebruikers vast zetten in centra waar geen behandeling aangeboden wordt en waar gedetineerden aan gedwongen werk en andere schadelijke praktijken worden bloot gesteld als in strijd zijnde met ethisch gedrag.

Dr. Wonchat Subhachaturas, voorzitter van de WMA:
"De medische gemeenschap heeft erkend dat de behandeling van verslaving, zoals behandeling van elke ziekte of aandoening, moet worden uitgevoerd in het belang van de patiënt en volgens de gevestigde beginselen van de medische ethiek. Medicamenteuze therapie dient te worden toegepast volgens de professionele richtlijnen en begeleid door speciaal opgeleide artsen ‘.

IFHHRO en de WMA stellen dat personen die verslaafd zijn aan of drugs gebruiken te allen tijde hun fundamentele mensenrechten behouden, waaronder het recht op het hoogst haalbare niveau van gezondheid; vrijheid van discriminatie, willekeurige detentie, marteling en wrede, onmenselijke of vernederende behandeling. Ze hebben recht op toegang tot medische behandeling en daaraan verbonden rehabilitatie diensten in overeenstemming met de algemeen erkende medische beginselen.

Dr. Adriaan van Es, directeur van de International Federation of Health and Human Rights Organisations:
"
De behandeling van drugsverslaving moet net zoals elke andere medische behandeling vrijwillig zijn en de autonomie van het individu respecteren en valideren. Patiënten dienen volledig te worden geïnformeerd over de risico’s en voordelen van de behandeling en van de verschillende keuzes die zij hebben.

Bovendien moeten behandelingsprogramma’s een ondersteunende omgeving bieden die de behandeling vergemakkelijken, rekening houden met psychische en lichamelijke comorbiditeit en met andere relevante psychosociale factoren ".

Door zich aan te sluiten bij andere organisaties die pleiten voor de sluiting van deze detentiecentra,
dringen de twee organisaties erop aan dat deze faciliteiten vervangen moeten worden door evidence-based, vrijwillige medicamenteuze behandeling in de gemeenschap dat beantwoordt aan de ethische normen en aan die van de mensenrechten. 

De World Medical Association is de onafhankelijke federatie van nationale medische verenigingen uit 97 landen en vertegenwoordigt meer dan negen miljoen artsen. Namens patiënten en artsen, spant de WMA zich in om de hoogst mogelijke standaard voor medische zorg, ethiek, onderwijs en gezondheidszorg – gerelateerde mensenrechten te bereiken voor alle mensen.
website: www wma.net

DeInternational Federation of Health and Human Rights Organisations (IFHHRO) zet zich in voor de bescherming en bevordering van de gezondheidsgerelateerde rechten van de mens, met inbegrip van het recht op gezondheid en richt zich op de belangrijke rol van gezondheidswerkers in dit verband.
Om de betrokkenheid van de gezondheidswerkers te vergroten, stimuleert IFHHRO de internationale samenwerking tussen gezondheids- en mensenrechten organisaties in verschillende landen. Onze leden zijn artsenverenigingen geïnteresseerd in mensenrechten werk, mensenrechten groepen die aandacht te besteden aan gezondheidsgerelateerde schendingen van de mensenrechten, of organisaties die speciaal zijn opgericht om de gezondheidswerkers te mobiliseren voor de bescherming van de mensenrechten.
website: www.ifhhro.org       

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons