Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

1. Nederland heeft tot nu toe niet (actief) invulling gegeven aan het 'Internationale Decennium voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid voor de Kinderen van de Wereld (2001-2010)' van de Verenigde Naties. Het zou aanbeveling verdienen de jaren van uw bewind, de laatste van het decennium, hieraan meer te doen dan niets – vooral gezien het feit dat er op dit moment nog 250 conflicten in de wereld bestaan waarbij doden vallen.

2. Ontwikkelingssamenwerking zou wat mij betreft echte samenwerking moeten betekenen. Dus niet alleen hier bedenken wat goed is, maar samen werken aan ontwikkeling. Uw inzet landt pas, wanneer de uitwerking van plannen geïnterneerd is in de uitvoerders van de plannen voor wie ze bedoeld zijn. Dus vóór en mét de mensen die onze hulp nodig hebben: samen. Dat betekent niet alleen hier of in een der internationale gremia plannen ontwikkelen achter de tekentafel en laten uitvoeren door deskundigen van hier. Betrek de partners overzee bij het uitdenken van de plannen en de uitvoering. Put uit hun deskundigheid en creativiteit. De ervaring heeft geleerd dat deze veel groter is dan wij vaak vermoeden en denken. De historie heeft vaak een aanslag gepleegd op hun zelfvertrouwen of de weerstand tegen 'les blancs' zó groot gemaakt dat de kloof onoverbrugbaar is geworden. Vertrouwen moet worden teruggewonnen. 

3. Ik heb alle begrip voor transparency en accountability, maar het kan ook teveel van het goede worden. Alle formats voor projectaanvragen, vereiste accountantsverslagen et cetera, maken het voor kleinere (lokale) initiatieven haast onmogelijk om aan alle door ons gestelde eisen te voldoen. Kunt u hier nog eens kritisch naar kijken?

4. Alle mainstreaming van vrouwen in het werk heeft in veel gevallen geleid tot 'male-streaming'. Een extra nadruk op de mogelijkheden om vrouwen centraal te zetten bij de uitvoering van uw samenwerkingsbeleid lijkt mij op zijn plaats. Benut hun inzet en creativiteit, ook bij het voorkomen en oplossen van conflicten.

5. Tot slot zou ik, waarschijnlijk ten overvloede, aandacht willen vragen voor het aangaan van nieuwe bondgenootschappen. Niet alleen overheden en het bedrijfsleven, maar ook maatschappelijke organisaties kunnen uw partners zijn bij het tot stand brengen van samenwerking voor ontwikkeling. U veel sterkte en wijsheid toewensend voor uw mooie portefeuille, met hoogachting,

Ted L.E. Strop-von Meijenfeldt, voorzitter van Stuurgroep People Building Peace, Platform Vrouwen en Duurzame Vrede en NEAG Alternatieven voor Geweld

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons