Achtergrond

Wat de Brexit voor het milieu betekent

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

De bescherming van het milieu en de investeringen in een groene economie zullen te lijden hebben onder de aanstaande Brexit, vrezen groene opinieleiders.

Klimaat en duurzaamheid speelden nauwelijks een rol in de discussies voorafgaande aan het Britse referendum, constateert dagblad The Guardian, hoewel ze van groot belang zijn voor de toekomst. Wat er gebeurt met kwesties als klimaatverandering, luchtvervuiling, de toekomst van het boerenbedrijf, schone energie en natuurbescherming is onzeker, maar de voortekenen zijn niet gunstig omdat de ‘Brexiteers’ met veel van de Brusselse wetgeving willen breken. Het meest directe gevolg op dit moment, schrijft het dagblad, ontstaat door het instorten van de financiële markten. Daardoor lopen de investeringen in schone energie gevaar en zal de snelgroeiende Britse groene sector een klap krijgen.

De keuze voor wel of niet vertrekken uit de EU was heel sterk een generatiekwestie. Driekwart van de Britse jongeren tussen de 18 en 24 jaar wilde in de EU blijven. De jongeren zullen zich volgens The Guardian verraden voelen door de Britse senioren die in meerderheid voor vertrek stemden, omdat het over hún toekomst gaat. De EU was op milieugebied  – met alle mitsen en maren – goed voor de Britten.

Einde EU-regels?

De leiders die nu triomferen hebben tamelijk rabiate milieustandpunten. Nigel Farage (UKIP) vindt klimaatverandering geen probleem en wil uitstootbeperkingen voor energiecentrales schrappen. De EU was juist bezig luchtvervuiling terug te dringen. Vierhonderdduizend Europeanen overlijden er jaarlijks aan, waarvan 40.000 Britten. Strengere normen om dat getal te halveren strandden eerder deze maand in Brussel dankzij een intensieve Britse lobby. "Er is een duidelijke vrees dat de opvolger van Cameron uit een hoek zal komen die brandhout wil maken van de regels tegen vervuiling”, zegt John Sauven, directeur van Greenpeace-UK.

Er is een duidelijke vrees dat de opvolger van Cameron uit een hoek zal komen die brandhout wil maken van de regels tegen vervuiling

 

De EU slaagde er wel in de Britten te dwingen hun vervuilde kusten schoon te maken en zette de Britten ook tot recycling en afvalbeperking aan. Ook dat dreigt nu te verzanden. The Guardian vreest verder dat de National Farmers Union zijn zin krijgt en een Europees verbod op het gebruik van pesticiden wordt opgeheven. Milieuorganisaties zijn daarom bang dat de bijen enorm onder de brexit zullen lijden.

Klimaatscepticus

Op één terrein is de reputatie van Europa minder gunstig, aldus The Guardian: het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Met zijn nadruk op intensieve landbouw verminderde het de biodiversiteit op het continent: er zijn nu 421 miljoen minder vogels dan dertig jaar geleden. Maar het beleid is wel natuurvriendelijker geworden en het voorzag in ieder geval in steun voor de boeren die het dagelijks voedsel op het eiland verzorgen. Bovendien zal de visstand danig achteruit gaan als de Europese vangstbeperkingen worden geschrapt.

Het Verenigd Koninkrijk kent nog wel robuuste wetgeving om CO2-uitstoot terug te dringen. Maar de vraag is of de voorziene premier Boris Johnson ook actie zal ondernemen op dat gebied. Hij staat bekend als klimaatscepticus die alle ophef over opwarming van de aarde onzin vindt.

Ontgoogelde activisten

Het duurzaamheidsplatform The Ecologist maakt zich zorgen dat de beperkingen op fracking, het winnen van schaliegas, worden opgeheven. Juristen stellen dat alle Britse regels en wetten voortkomen uit Europese regelgeving en nu makkelijk geschrapt kunnen worden. Gezien de Britse lobby voor fracking in Brussel is dat niet denkbeeldig. 

Britse milieuorganisaties reageren over het algemeen diep teleurgesteld. James Thornton van de juridische ngo Client Earth zegt zelfs ‘geschokt, ontgoocheld en extreem bezorgd’ te zijn. Ook vanuit Europese organisaties wordt er grote zorg uitgesproken omdat veel problemen een gezamenlijke aanpak vereisen. "Of het nu gaat om de klimaatverandering, de zoektocht naar een juist antwoord op de vluchtelingencrisis, het omkeren van de vernieling van het milieu of het intomen van het winstbejag van bedrijven: er is samenwerking nodig tussen alle landen in Europa", zegt Magda Stoczkiewicz, directeur van Friends of the Earth Europe.

Foto: (cc)

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons