Achtergrond

Wat beweert Wilders? ‘Een islamitische invasie van testosteron-bommen met baarden’

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

De cijfers liegen er niet om: als er nu verkiezingen zouden zijn, zou de PVV 33 zetels behalen, zo berekende opiniepeiler Maurice de Hond. Daarmee is de partij van Geert Wilders populairder dan ooit. De PVV-leider neemt in het vluchtelingendebat een duidelijk standpunt in: vluchtelingen zijn hier niet welkom; de grenzen moeten dicht. Afgelopen weken beklom Wilders verschillende keren het podium om menig mens van zijn standpunt te overtuigen. OneWorld zocht uit of het klopt wat deze politicus ons beweert. 

Wilders

“Feit is dat we binnenkort bijna 10.000 extra asielzoekers in onze maag krijgen gesplitst, dankjewel VVD, bovenop de nu al rampzalige instroom van 1800 asielzoekers per week.” 

Uit cijfers van de Immigratie en Naturalisatiedienst van het ministerie van Veiligheid en justitie blijkt dat er tussen januari en augustus van dit jaar 26.371 asielaanvragen binnen zijn gekomen. In totaal werden er in één jaar tijd 37.312 asielverzoeken ingediend. Omgerekend zijn dit  zo’n 3.000 verzoeken per maand, 778 per week. “De IND maakt elke maand een overzicht van de instroom van vluchtelingen”, zo weet Saskia Flipsen van Vluchtelingenwerk Nederland. “De aantallen fluctueren elke week, terwijl Wilders een rekensommetje maakt van 52 x een zogenaamd vast aantal. Als je de maandelijkse overzichten vergelijkt zie je dat de aantallen per week enorm verschillen.”

“Elke asielzoeker kost de Nederlandse belastingbetaler zo’n 36.000 euro per jaar” 

De reguliere AZC-kostprijs bedraagt € 22.000. Voor andere doelgroepen (bijvoorbeeld alleenstaande minderjarige vreemdelingen) gelden andere kostprijzen. Zo blijkt uit de rijksbegroting voor 2016. De kostprijs bestaat uit kosten huisvesting, gezondheidszorg, begeleiding, voor levensonderhoud en overhead. Als we kijken naar de cijfers van vorig jaar dan ligt dit bedrag in de praktijk iets hoger. In 2014 vroegen namelijk 24.000 mensen asiel aan. De totale kosten aan asielzoekers bedroegen in dat jaar 681 miljoen euro, wat betekent dat een asielzoekers de staat zo’n 28.375 euro per jaar kost. Elsevier berekende aan de hand van informatie van het ministerie van Veiligheid en Justitie dat de Nederlandse staat jaarlijks minstens 26.509 euro uitgeeft aan een asielzoekers. Als belastingbetaler zouden we er dus naar schatting 40 euro per jaar op vooruit gaan als Nederland ertoe zou besluiten  geen geld meer beschikbaar te stellen voor de opvang van vluchtelingen. 

Wilders

“Stuur ze allemaal terug. Net als Australië doet.” 

Australië staat bekend om zijn harde aanpak van bootvluchtelingen. De Australische premier Tony Abbot liet eerder al weten als overheid ‘geen middel onbeproefd te laten om de komst van illegale migranten te stoppen’. Toch liet Abbot onlangs weten, op aandringen van vluchtelingenorganisatie UNHCR, meer Syrische vluchtelingen op te gaan vangen. Australië nam tussen juli 2014 en juni 2015 13.750 vluchtelingen uit de hele wereld op. Van hen kwamen er 4400 uit Syrië en Irak. Naar verwachting stijgt het aantal opgenomen asielzoekers tot 18.750 in 2018. 

“Driekwart van de bootmigranten is man. Drie op de vier! Er zitten twee keer zoveel mannen als vrouwen in de Nederlandse asielzoekerscentra.”  

Onder vluchtelingen zijn inderdaad veel mannen, zo weet Saskia Flipsen van Vluchtelingenwerk. “Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft berekend dat er momenteel meer dan 12.500 jonge mannen tussen de 18-39 jaar in Nederlandse asielzoekerscentra zitten. Ter vergelijking: in diezelfde leeftijdsgroep zijn er 5.552 vrouwelijke vluchtelingen. Dit komt doordat veel mannen met een gezin die willen vluchten, besluiten om hun vrouw en kinderen niet in levensgevaar te brengen door ze mee te nemen in een gammel bootje op de Middellandse Zee. Bovendien is het meestal onmogelijk de prijs voor een heel gezin te betalen aan een mensensmokkelaar. Het gevolg hiervan is dat de vader afscheid moet nemen van het gezin in de hoop levend en wel aan te komen in Europa. Vanuit Europa proberen ze hun vrouw en/of kinderen over te laten komen.” 

“De islamitische staat stuurt duizenden terroristen mee tussen de migranten.”  

Zowel de inlichtingendienst AIVD als de NCTV, die de terrorismebestrijding in Nederland coördineert, geven aan geen signalen te hebben ontvangen van dat zich IS-strijders tussen de stroom vluchtelingen bevinden. “Wij zien niet dat er structurele pogingen worden ondernomen vanuit jihadistische groeperingen om hier asiel aan te vragen. Het is wel voorstelbaar dat ze gebruik maken van de vluchtelingenstroom, maar zoals gezegd: hier zijn geen aanwijzingen toe”, aldus de woordvoerder van het AIVD. PVV-leider Geert Wilders baseert zijn uitspraak op een schatting die de Libanese minister van Onderwijs Elias Bou Saab heeft gemaakt. Hij stelt dat 2 procent van de vluchtelingen geradicaliseerd zou zijn. Volgens de AIVD kan het zijn dat het bij individuele gevallen mogelijk is dat de vluchtelingenstroom wordt gebruikt door 'personen met plannen voor een terroristische aanslag'. Maar een stroom van IS-strijders ziet de inlichtingendienst niet. "Daarvoor zijn geen signalen binnengekomen."Ook bij NCTV hebben ze geen informatie binnengekregen die erop zou duiden dat zich grote aantallen jihadisten tussen de stroom vluchtelinge bevinden. 

Wilders

“Het zijn testosteron-bommen”

In de media zijn geen tot nauwelijks seksueel gerelateerde incidenten te vinden die te maken hebben met vluchtelingen. Alleen een voorval in Almere vorige week haalde het nieuws. Een 18-jarige vrouw zou zijn aangerand, zo berichtte Almere Nieuws. De verdachten zouden asielzoekers zijn geweest. Maar of het klopt? De Volkskrant sprak met een woordvoerder van de politie, Bernhard Jens, die benadrukte dat dit verhaal niet door hun naar buiten is gebracht en ook niet door hun bevestigd kan worden. Bij het opvang- en inloophuis Blaka Watra van De Regenboog Groep, die asielzoekers op Amsterdam Centraal opvangt, zijn er geen incidenten voorgekomen. “Zeker geen seksueel gerelateerde”, zo weet Chulah Berkowitz van De Regenboog Groep. “De vluchtelingen die hier binnenkomen kunnen nog niet eens aan reproductie denken. Ze zijn niet bezig met de vraag; op wie kan ik mijn testosteron loslaten? De mensen die hier binnenkomen hebben in eerste instantie behoefte aan slaap, een warme maaltijd en aan wifi zodat ze hun familie thuis op de hoogte kunnen brengen. Daarnaast vangen wij hier in Nederland al eeuwen vluchtelingen op. Het is altijd goed gegaan, waarom zou er nu in eens sprake zijn van een grote lading testosteron-bommen?” 

“Ze komen allemaal naar Nederland, Duitsland, Zweden en Noorwegen.”

Uit cijfers van Vluchtelingenwerk blijkt dat ruim vier miljoen Syriërs hun land zijn ontvlucht, en dat nog eens 7,6 miljoen zijn ontheemd. 90% van de Syrische vluchtelingen wordt opgevangen in Turkije, Libanon of Jordanië. Van de bijna 400.000 asielaanvragen die in de eerste helft van 2015 binnen kwamen, werden er 8695 in Nederland ingediend. “Dat ze ‘allemaal’ massaal hun weg naar Nederland en omringde landen vinden, daar is op dit moment geen sprake van”, aldus Flipsen. 

Alle uitspraken van Wilders zijn terug te vinden in het asieldebat (10-09-2015) en het bootvluchtelingendebat (11-06-2015) 

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons