VN: honger in Bangladesh stille ramp

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

De drie ontwikkelingsorganisaties ICCO&Kerk in Actie, LEPRAzending en Dark & Light Blind Care en zeven lokale partnerorganisaties, hebben hun krachten gebundeld om de voedselzekerheid in Bangladesh te verbeteren.

Het voornaamste doel is het verhogen van het inkomen van 40.000 huishoudens in de regio Gaibandha die beneden de armoedegrens leven. Deze regio wordt vaak getroffen door cyclonen en overstromingen, waardoor oogsten mislukken. Hierdoor raken mensen in een spiraal van armoede en ondervoeding.

Het project richt zich op vrouwen die alleen staan in de zorg voor hun gezin, omdat ze geen man (meer) hebben. Gedurende vijf jaar wordt gewerkt aan verbetering van de voedselzekerheid door meer diversiteit in inkomstenbronnen aan te bieden. De vrouwen worden getraind om meerdere typen gewassen en bomen te telen. Verder ontvangen ze koeien voor de verkoop van melk en kippen voor de verkoop van eieren. Door de grotere variatie zijn ze minder afhankelijk van een type gewas en minder kwetsbaar voor incidenteel natuurgeweld.

Toegang tot schoon drinkwater wordt veiliggesteld door de aanleg van waterputten. Ook niet onbelangrijk is de lobby bij de overheid om meer aandacht te geven aan de kwetsbare groepen in Gaibandha.

Waarom doet Dark & Light mee aan dit project? Het is helaas een feit dat mensen met een handicap in ontwikkelingslanden vaak in extreme armoede leven. Van de 40.000 huishoudens in dit project heeft 20% een of meerdere leden met een handicap. Wij verwachten dat een kwart daarvan heeft te maken met een visuele handicap. De expertise van Dark & Light is daarom een grote toegevoegde waarde. Onze partnerorganisatie CDD zal bijvoorbeeld een boot inzetten om oogtesten en gehoortesten te doen en fysiotherapie te geven in moeilijk bereikbare gebieden.

De samenwerking tussen de verschillende organisaties die elk hun expertise in landbouw, visserij, inkomensgenererende activiteiten, revalidatie van gehandicapten, leprazorg en project management inbrengen, is uniek. Deze samenwerking vergroot de impact en duurzaamheid van dit project.

De Europese Unie subsidieert dit project, echter 20% moet door Dark & Light zélf worden gefinancierd. Uw steun is daarom dringend nodig! Helpt u mee? Op verzoek sturen wij u graag een uitgebreide projectbeschrijving toe.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons