Verstedelijking geen bedreiging, maar kans

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

 

drukke straat in Shanghai
Foto: CC

De UNFPA, het VN Bevolkingsfonds, verwacht dat de stadsbevolking in 2030 toeneemt tot vijf miljard. Vooral in Afrika, Azië, Zuid-Amerika en het Caribisch gebied neemt het aantal stedelingen fors toe. Tussen 2000 en 2030 stijgt het aantal mensen dat in de stad woont in Azië van 1,36 naar 2,64 miljard. In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied neemt het aantal stadsinwoners van 394 toe naar 609 miljoen en in Afrika stijgt de stedelijke bevolking maar liefst van 294 naar 742 miljoen.
 

Kans

Van de stedelijke bevolkingsgroei zal 93 procent plaatsvinden in ontwikkelingslanden, voor 80 procent zelfs in de steden van Afrika en Azië. Mane benadrukte dat deze groei onvermijdelijk is en dat we de mogelijkheden van verstedelijking optimaal moeten maar vooral ook kúnnen benutten. Deze toename is volgens haar geen bedreiging, maar een kans. Hoe deze kansen optimaal worden benut is volgens haar aan de overheid. "Het rapport laat zien dat het gaat gebeuren. Als we er nu op inspelen, dan kunnen we problemen voorkomen en de verstedelijking ook daadwerkelijk optimaal benutten." Dit lijkt de enige voorwaarde te zijn om van de verstedelijking een succes te maken.

 

Shanty town
Foto: Andreas Nilsson

Meer sloppen

Er is geen onzichtbare hand die de stedelijke groei voor zijn rekening neemt en daarom moeten overheden met een vernieuwd beleid komen. Zij moeten deze historische groei in goede banen leiden. Nu richten overheden zich vooral op het ontmoedigen van migratie zodat stedelijke groei enigszins kan worden beperkt. En dat terwijl de hoofdoorzaak van verstedelijking te maken heeft met natuurlijke groei en niet met migratie. Het is belangrijk dat overheden stoppen met hun ontmoedigingsbeleid en urbanisatie accepteren. Dit beleid zorgt er voor dat arme mensen die toch naar de stad toe trekken geen betaalbare woning kunnen vinden. Op deze manier werkt het beleid dus sloppenwijken en nog veel meer armoede in de hand.

 

Jongeren

In het nieuwe beleid moeten twee elementen de hoofdrol spelen volgens Mane. "De focus moet liggen op de kleine steden, tot 500.000 inwoners. Voeg daarbij dat 93 procent van stedelijke bevolkingsgroei in ontwikkelingslanden zal plaatsvinden, voor 80 procent zelfs in de steden van Afrika en Azië, en je hebt volgens de UNFPA een plaatje dat heel wat politici en stadsplanners aan het denken zou moeten zetten.

Hier is de groei van verstedelijking het grootst." Daarnaast is het volgens de vertegenwoordigster van de UNFPA heel belangrijk dat beleidsmakers zich richten op jongeren. Zij kunnen de armoedespiraal namelijk doorbreken en bijdragen aan de duurzame stedelijke ontwikkeling voor de lange termijn.

 

CaracasEconomische groei

Daarnaast moet er worden geïnvesteerd in onderwijs, gezondheidszorg, sociale ontwikkeling, werkgelegenheid en rechten van vrouwen. Stadsbesturen en beleidsmakers moeten grond vrijmaken voor woningbouw en zorgen voor basisvoorzieningen als water, stroom, riolering en vuilophaal. Een goede investering, volgens Mane, want regeringen profiteren immers ook van de economische groei die de verstedelijking met zich mee brengt.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons