Verdwijnt dit blad?

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

Vice Versa zonder subsidie op eigen benen: dat is het ideaal van uitgever MDF. Vooralsnog is dat onmogelijk, want als je jarenlang volledig op subsidie hebt gedraaid en alle abonnees gewend zijn aan een gratis magazine, kan die switch niet van de ene op de andere dag worden gemaakt. Dat MDF begin dit jaar een risico nam door Vice Versa over te nemen van SNV, daar was het training- en consultancybureau zich goed van bewust. MDF ontwikkelde een ondernemingsplan (zie www.viceversaonline.nl) met een aantal stappen om het blad te transformeren van een volledig gesubsidieerd blad naar een financieel zelfstandig tijdschrift – het streefjaar daarvoor is 2011.

Vice Versa in cijfers

Als Vice Versa zonder subsidie wil overleven, heeft het blad minimaal 6.000 betalende abonnees nodig, zowel individuele abonnees als organisatieabonnementen. Een organisatieabonnement houdt in dat een organisatie standaard een aantal exemplaren afneemt en die verspreidt onder haar werknemers. MDF hoopt op 3.000 organisatieabonnementen. Op dit moment zijn dat er 2.400. Daarnaast zijn er 3.000 individuele abonnees nodig. De afgelopen vijf maanden hebben 300 lezers een betaald abonnement afgesloten. Naast de inkomsten uit abonnementen richt MDF zich voor volgend jaar op advertentie-inkomsten: 50.000 euro per jaar.
Voor de komende jaren heeft Vice Versa nog een forse financiële injectie nodig. 'We zitten nog met
een groot gat', zegt Hans Rijneveld. 'Voor volgend jaar hebben we in elk geval nog 180.000 euro nodig alvorens we een kans zouden maken op aanvullende financiering. Een deel daarvan moet afkomstig zijn uit organisatieabonnementen, een
ander deel uit subsidies.'

In de eerste plaats verdwijnt het gratis abonnement; een jaarabonnement op Vice Versa kost vanaf 2009 vijftig euro. Bovendien benadert MDF ontwikkelingsorganisaties met de vraag of ze voor hun medewerkers  organisatieabonnementen willen afsluiten. Ook hoopt MDF adverteerders te trekken.  

Respons
Omdat het blad op korte termijn niet kan overleven op alleen abonnements- en advertentieinkomsten, is de uitgever tevens op zoek naar overgangssubsidies, ter vervanging van eenmalige financiële bijdragen van Stichting DOEN, SNV en Oxfam Novib. MDF heeft aanvragen ingediend bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, bij ontwikkelingsorganisaties en bij de Europese Commissie. De Europese Commissie heeft het subsidieverzoek afgewezen en ook het Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking heeft te kennen gegeven geen bijdrage te willen leveren. Vooral dat laatste houdt uitgever Hans Rijneveld bezig. 'Ik begrijp het niet. We hebben benadrukt dat het om een overgangssubsidie gaat, maar men bleef erbij. "Als de sector een vakblad wil, moet ze daar zelf zorg voor dragen", kregen we te horen. Daar zijn we het helemaal mee eens, maar dat kan niet van het ene op het andere moment.'

Daar ligt juist een dilemma: 'de sector' houdt zich in zijn ogen nogal stil. 'We krijgen weinig respons op onze oproepen. Een aantal organisaties heeft gelukkig organisatieabonnementen afgesloten, maar vaak gaat dat in kleine aantallen. Soms lijkt het erop dat toezeggingen die door MDF als hard werden ervaren, helemaal niet kunnen worden nagekomen. Bovendien is het aantal losse, betalende abonnees op dit moment minimaal.' 'Ik kan me best voorstellen dat veel mensen denken: "O, dat komt later wel." Maar 'later' is voor ons te laat. Wij moeten nadenken over de toekomst van het blad.

Enquête

MDF heeft onlangs een enquête gestuurd naar 57 ontwikkelingsorganisaties. Dit leverde – na drie verzoeken – 21 reacties op, van 13 organisaties.
De uitkomst in het kort:

Op de vraag in hoeverre er behoefte bestaat aan een vakblad, noemen elf organisaties Vice Versa 'waardevol'. Twee organisaties hebben geen duidelijke mening.

Een aantal respondenten pleit voor meer aandacht voor het bedrijfsleven. De focus moet volgens hen liggen op samenwerking met vakmensen in de sector, niet op de overheid.

Negen organisaties juichen het toe als Vice Versa zijn krachten zou bundelen met andere media op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.
Vier organisaties hebben hier geen duidelijke mening over.

Alle aangeschreven organisaties geven aan bereid te zijn een aantal organisatieabonnementen af te nemen. In totaal leverde dit 182 toezeggingen op. 

Daarom moeten we medio september weten of we verder kunnen, anders heeft het voor ons weinig zin meer.' Volgens Rijneveld wil MDF zich ook na de zomer maximaal inspannen voor Vice Versa. 'We denken na over verregaande samenwerking met andere media op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.' Uiteindelijk ziet hij twee scenario's voor zich: 'Óf er komt nu alsnog massale respons óf we moeten stoppen als uitgever.'

Rijneveld wil graag nog een poging wagen bij minister Koenders. Maar niet koste wat het kost: 'Als blijkt dat de sector niet minimaal zestig procent van de kosten wil dragen, ongeveer 180.000 euro, ga ik niet naar de minister voor subsidie. Want dan is er blijkbaar geen draagvlak voor een vakblad als Vice Versa.'

Voor organisatieabonnementen of subsidies, neem contact op met Hans Rijneveld, hr@mdf.nl.
Wilt u adverteren in Vice Versa, kijk dan op
www.viceversaonline.nl.
Heeft u suggesties hoe we van Vice Versa een nog beter vakblad kunnen maken? Mail naar
redactie@viceversaonline.nl.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons