Veel belangstelling voor de Nacht van de VN

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

“Ik had liever een uur met Ban Ki-moon gepraat dan onze vluchtige ontmoeting en een foto”, vertelt Jilt van Schayik. Hij is net terug uit New York, waar hij als jongerenvertegenwoordiger bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aanwezig was. Hij was een van de sprekers die tijdens de Nacht van de VN meepraatte over de nieuwe ontwikkelingsagenda.

De zalen zaten overvol in de drukke Rode Hoed. Er werd gesproken en gediscussieerd over thema’s zoals Oekraïne, internationale samenwerking, duurzaam ondernemen én de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. Samen met NJR organiseerde OneWorld Toekomstdenkers twee programmaonderdelen over ‘de wereld na 2015’.  

Duurzame ontwikkelingsdoelen
“Er wordt druk gewerkt aan de opvolgers van de millenniumdoelen”, vertelde Rosalie de Bruijn (OneWorld Toekomstdenkers) tijdens de sessie ‘De Wereld na 2015’. “Momenteel liggen er zeventien ambitieuze doelen met 169 subdoelen op tafel.” Over deze nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN, die bedoeld zijn om extreme armoede uit te bannen en de planeet leefbaar te houden, gaat het vanavond.

Stem van jongeren
Als jongerenvertegenwoordiger doet Van Schayik zijn best om de belangen van Nederlandse jongeren te vertegenwoordigen. “Ik heb afgelopen jaar meer dan duizend Nederlandse jongeren gesproken om te horen wat zij belangrijk vinden”, vertelde hij. Volgens Van Schayik zijn dat vooral onderwijs, gezondheidszorg en duurzaamheid. Hij doet zijn best om deze thema’s in de nieuwe ontwikkelingsagenda te krijgen. “De stem van jongeren moet echt gehoord worden”, vindt Van Schayik.

Brede agenda
Namens het ministerie van Buitenlandse Zaken is Ronald Wormgoor aanwezig. Ook hij vindt jongerenparticipatie belangrijk. “De nieuwe ontwikkelingsagenda is niet alleen een feestje van overheden, maar ook van maatschappelijke organisaties, bedrijven en jongeren”, aldus Wormgoor. “Het is belangrijk dat zij allemaal betrokken worden bij het formuleren van de nieuwe doelen.” Volgens Wormgoor pleit het ministerie van Buitenlandse Zaken voor een bredere agenda dan de millenniumdoelen, die in 2015 aflopen. “Je kunt ontwikkeling niet los zien van duurzaamheid en vrede en veiligheid”, vindt hij. Dat er nu zeventien doelen op tafel liggen ziet hij dus vooral als winst. “Pas nadat de doelen echt vastgesteld zijn komen de belangrijkste vragen aan bod. Hoe gaan we de agenda monitoren in de toekomst? Hoe gaan we de agenda implementeren? En hoe gaan we samenwerken?”

Met deze nieuwe agenda doen we wat de millenniumdoelen hebben laten liggen

Samenwerken
Samenwerken, dus. Dat thema staat centraal in de sessie ‘De Wereld na 2015: Samenwerken voor een Duurzame en Eerlijke Wereld’. “Partnerschappen tussen het bedrijfsleven en NGO’s dragen bij aan de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen. Met samenwerking bereik je veel meer”, vindt Erik Thijs Wedershoven (voorzitter Worldconnectors). Naast Wedershoven waren er drie andere young professionals aanwezig vanuit het bedrijfsleven, de overheid en de ontwikkelingssector.

“Met deze nieuwe agenda doen we wat de millenniumdoelen hebben laten liggen”, stelde Lotte van Elp (Cordaid). “Vooral in conflictgebieden zijn de millenniumdoelen niet gehaald en worden de problemen alleen maar groter.” Volgens haar kan samenwerking tussen de private sector en ontwikkelingsorganisaties bijdragen aan het effectief behalen van nieuwe doelen.

Bedrijfsleven
Ook Paulette van Ommen (EY, Dutch Sustainable Growth Coalition) is voorstander van een grotere betrokkenheid van het bedrijfsleven bij duurzaamheid en ontwikkeling. “Veel bedrijven maken al producten die echt bijdragen aan duurzame ontwikkeling”, vertelde ze. Zo heeft Philips technologie ontwikkeld waarmee de kennis van intensive care specialisten beschikbaar wordt gesteld voor artsen in India. “Maar we zijn er nog niet”, zei Van Ommen. “Het is belangrijk om transparant te zijn over wat wel en niet goed gaat.”

Verschillende partijen samenbrengen
De laatste spreker, Laura Platenkamp (Buitenlandse Zaken), benadrukte dat meer samenwerking niet altijd van zelf gaat. “Juist partijen die samen echt iets kunnen betekenen voor de nieuwe ontwikkelingsagenda, komen niet automatisch bij elkaar”, vertelt ze. “Je moet dus afspraken maken en partijen zoals bedrijven en NGO’s bewust samenbrengen.” Dat is vanavond in ieder geval gelukt. 

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons