Achtergrond

Valutafonds voor ontwikkelingslanden

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

 

 

NairobiStockExchange1
De aandelenbeurs van Nairobi

Ondernemers in ontwikkelingslanden en hun lokale banken zijn erg kwetsbaar voor een valutacrisis. Dit komt omdat hun economie op grote schaal door dollars en euro’s is gefinancierd, terwijl inkomsten in lokale valuta binnenkomen. The Currency Exchange Fund (TCX) biedt een oplossing voor dit probleem. Dankzij TCX kunnen lange termijn lokale valuta leningen van in totaal 1,2 miljard dollar worden verstrekt.
 

 

Risicospreiding

 

Onderzoek van TCX wijst uit dat door het spreiden van risico’s over tenminste twintig valuta uit de hele wereld, het valutarisico 75 procent kleiner is dan wanneer een financiële instelling zelf een lening in één valuta uitzet. Hierdoor worden de risico’s voor bank en ondernemer zodanig acceptabel dat het verstrekken van leningen in lokale valuta aantrekkelijk wordt. Hierdoor kan het ondernemersklimaat verbeteren, het faillissementsrisico omlaag en zou investering in de groei van lokale kapitaalmarkten aantrekkelijker worden.

 

Microcredit-storeEen land dat getroffen wordt door een valutacrisis heeft gemiddeld tien jaar nodig om economisch weer op te krabbelen. Als het merendeel van de bedrijven en hun lokale banken met lokale valuta gefinancierd zouden zijn in plaats van met dollars of euro’s, dan zou de economische klap veel kleiner zijn. Het introduceren van risicoreducerende vehikels als TCX heeft dus de potentie om de schadelijke effecten van valutaschokken te absorberen. Het positieve effect hiervan op ontwikkelingseconomieën is groot.

 

Ontwikkelingsimpact

 

“Ondernemen is risico lopen”, zegt Arthur Arnold, CEO van FMO. “Maar als je alleen in euro’s of dollars kunt lenen terwijl je inkomsten bijvoorbeeld in Tanzaniaanse shilling zijn, dan loop je onevenredig risico. FMO helpt ondernemers in ontwikkelingslanden, van micro-ondernemers tot grootbedrijven en hun lokale banken, al jaren door het voortouw te nemen bij het verstrekken van leningen in lokale valuta, ondanks de hieraan verbonden risico’s. Met TCX hebben we de mogelijkheid om samen met onze partners deze ervaring veel breder in te zetten. TCX heeft daardoor een enorme ontwikkelingsimpact.”

 

In TCX participeren elf financiële instellingen voor 300 miljoen dollar. Naast FMO bestaat de investeerdersgroep uit het Nederlandse ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking, ABN Amro, Oikocredit en de ontwikkelingsbanken van Duitsland, Zuid-Afrika, België, Noorwegen, Denemarken en Spanje. Daarnaast hebben de ontwikkelingsbank van Frankrijk, en een aantal regionale multilaterale ontwikkelingsbanken toegezegd om later dit jaar in TCX te investeren.

 

geld 5De investeerders van TCX zullen speciale aandacht wijden aan projecten in Sub-Sahara Afrika, en investeringen in microfinancieringsinstellingen, betaalbare huisvesting en infrastructuur projecten.

 

Nederlands tintje

 

Nederland neemt, door de samenwerking van FMO, het Ministerie voor Ontwikkelings-samenwerking, ABN Amro, en Oikocredit, meer dan de helft van het TCX fonds voor haar rekening. 

 

Bert Koenders, Minister voor Ontwikkelingssamenwerking is enthousiast over het initiatief “Succesvolle lokale ondernemingen zijn een voorwaarde voor de ontwikkeling van een duurzame en stabiele lokale economie”, aldus Koenders. “Uiteindelijk zal de bestrijding van armoede moeten voortkomen uit de veerkracht van plaatselijke ondernemers. Een relatief kleine bijdrage vanuit mijn budget leidt tot een enorme hefboomwerking. Kortom, een goed voorbeeld van moderne ontwikkelingssamenwerking.”

 

 

FMO

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons