UNDP-rapport: Investeren in arme landen tegen klimaatverandering

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

Aan de vooravond van de klimaattop op Bali waarschuwt het voor sociaal-economische gevolgen van klimaatverandering en schetst het concrete maatregelen zoals het investeren in arme landen. Koenders ging in zijn reactie onder meer in op de Nederlandse inzet bij de klimaattop.

DSC00311

Koenders neemt het rapport

in ontvangst van Morrison

Het rapport bouwt verder op het recent verschenen International Panel on Climate Change (IPCC) Synthese Rapport. In navolging van dit rapport heeft het Human Development Report (HDR) ook weinig florissant nieuws te melden. Zo onderstreept het rapport dat de wereld zich in een kritieke fase van de geschiedenis bevindt; als er nu geen actie ondernomen wordt, dan is de kans zeer groot dat globale temperaturen meer dan twee graden Celsius zullen stijgen. Met als gevolg dat verbeteringen in gezondheid, onderwijs en armoedebestrijding teniet gedaan dan wel omgekeerd worden.

Nu of nooit
Om dit te voorkomen komt het HDR met een 'narrow ten year window of opportunity', waarin mogelijkheden tot verandering nauwkeurig omschreven worden. Zo zal er een faciliteit in het leven geroepen worden die zich bezighoudt met het intensief matigen van klimaatverandering. Hierbij valt te denken aan het investeren in koolstofarme energie in ontwikkelingslanden om zodoende deze landen zowel de middelen als motivatie te geven om internationale uitstootquota te halen. De auteurs van het rapport schatten dat dit jaarlijks 25 tot 50 miljard dollar kost.

Arme landen zijn grootste slachtoffer
Kevin Watkins, hoofdauteur van het HDR, benadrukt dat "de armen -diegenen met de kleinste koolstof-voetprint en de minste middelen om zichzelf te beschermen- de eerste slachtoffers zijn van de energierijke leefstijlen van ontwikkelde landen". Daarom hebben ontwikkelde landen een historische verantwoordelijkheid om de leiding te nemen; een vermindering van 80 procent van de CO2 uitstoot zal rond het jaar 2050 ten opzichte van peiljaar 1990.

Astroïde
VN-afgevaardigde Morrison benadrukt het belang van de situatie met de metafoor van een astroïde die 20 procent kans heeft om op aarde in te slaan. "De hele wereld zal zich inspannen om koste wat het kost een inslag te voorkomen, ook al is er voor 80 procent kans dat het de aarde zal missen". Morisson hamert er op dat het vooral een kwestie van politieke wil is en dat de klimaattop op Bali van cruciaal belang zal zijn voor toekomstige omgang met klimaatverandering. Gelukkig voor Koenders spreekt Morisson enkel vol lof over de Nederlandse inspanningen die negatieve gevolgen van klimaatverandering tegen gaan.

2coverBelangrijker dan strijd tegen terrorisme
Minister Koenders ziet de strijd tegen klimaatverandering als de belangrijkste uitdaging van deze eeuw. Het is "zelfs belangrijker dan de strijd tegen terrorisme," aldus Koenders.
Hij deelt een belangrijkste conclusie uit het rapport; dat klimaatverandering en armoede sterk met elkaar verbonden zijn. Nederland zal haar ontwikkelingsprogramma's sterk met elkaar moeten integreren. Klimaat -en armoedeagenda's moeten samengevoegd worden en er dienen compromissen te worden gesloten over het financieren van adaptatiefondsen.

Voortouw
Koenders is van plan om in Bali het voortouw te nemen. Hoewel hij soms een beetje sceptisch is over grote conferenties vanwege de bureaucratie die het met zich meebrengt, is hij doordrongen van het belang van een succesvolle top. Nieuwe impulsen van landen die van oudsher bedenkelijk tegenover het Kyoto-protocol staan geven volgens de minister hoop. Zo heeft Australië onlangs een nieuwe premier gekozen die reeds heeft aangekondigd het Kyoto-protocol zo spoedig mogelijk te ondertekenen. Ook initiatieven van de Verenigde Staten(VS), waar de gouverneur van Californië, Schwarzenegger, een actief milieubeleid tracht voor te staan, juicht Koenders toe.

Wordt vervolgd..
Op Bali moet blijken of al de goede voornemens daadwerkelijk verwezenlijkt worden. De rol van de VS is doorslaggevend, maar ook de opstelling van nieuwe industrialiserende landen als China is van groot belang. Met het huidige Kyoto-protocol dat in 2012 afloopt, is de wereld toe aan een constructief vervolg.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons