Top 3 volgens de wereldverbeteraar

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

Zaterdag 16 maart wemelde het in Hilversum van de wereldverbeteraars. Tijdens het MyWorld event gingen ze met elkaar in gesprek over wat volgens hen belangrijk is voor een betere wereld.

Bij de sticky-wall van NCDO kon iedereen zijn idee kwijt voor de post-2015 ontwikkelingsagenda. Met tien verschillende bussen en een enorme schaal met knikkers konden mensen stemmen op de belangrijkste thema’s voor nà de millenniumdoelen. Bijna 200 mensen gaven hun stem, wat resulteerde in de top 3 van belangrijkste thema’s: onderwijs, duurzaamheid en voedselzekerheid. De bezoekers hebben veelal hun eigen project op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en zien voor zichzelf een belangrijke taak weggelegd ook ná 2015. Zij zien dat juist in landen waar het economisch beter gaat er achterblijvende groepen zijn die hulp nodig hebben: “Als de verantwoordelijkheid bij de regering en elite van ontwikkelingslanden ligt, blijven vaak grote groepen armen met lege handen achter.” “Juist voor de allerzwaksten zal er hulp nodig blijven.”

Bovendien staat voor de meeste bezoekers als een paal boven water dat we zullen moeten blijven investeren in armoedebestrijding. Particuliere initiatieven kennen de regio en de bevolking vaak zo goed dat ze weten wat er nodig is om een regio op eigen benen te laten staan: “Na basiseducatie zou er aandacht moeten zijn voor beroepsvorming en ondernemersvaardigheden”. Het gevoel overheerst dat de particuliere initiatieven een onmisbare aanvulling zijn op het internationale ontwikkelingsbeleid.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons