Achtergrond

’Tienduizend banen door Dutch Good Growth Fund’

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) met 700 miljoen euro is bedoeld voor ondernemen in ontwikkelingslanden. Het fonds heeft sinds de start precies een jaar geleden 22 aanvragen voor leningen, garantstellingen en investeringen toegekend. Bij een deel gaat het om een definitieve toekenning, bij de rest om een voornemen tot toekenning op korte termijn.

Er is belangstelling van 180 investeringsfondsen om mkb-ers te financieren in landen met lage- en middeninkomens

Ongeveer tweehonderd Nederlandse ondernemers hebben zich het eerste jaar gemeld, aldus Sietze Vermeulen, woordvoerder van minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking). Zij vulden een zogenoemde quick scan in, bedoeld om een eerste indruk te geven van de investerings- of exportplannen. Daarnaast toonden 180 investeringsfondsen belangstelling om mkb-ers te financieren in landen met lage- en middeninkomens. 

10.000 nieuwe banen
Uit al die aanmeldingen zijn 22 transacties voortgekomen. De overige aanvragen zijn nog niet geschikt voor financiering, zo stelt Vermeulen. Het DGGF is nog wel met deze ondernemers in gesprek. Zij moeten eerst hun businessplan verbeteren, de eigen financiële inbreng vergroten, of de lokale effecten op het gebied van werkgelegenheid of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) beter inzichtelijk maken.

Fonds voor mkb'ersHet Dutch Good Growth Fund helpt Nederlandse mkb-ers die ondernemen in ontwikkelingslanden en opkomende markten met leningen en garanties. Leningen worden verstrekt tegen een marktconforme rente, meestal in de vorm van cofinanciering. Er is een terugbetaalverplichting. Het DGGF kan ook zorgen voor een exportkredietverzekering en exportfinancieringsmogelijkheden. Verder richt het DGGF zich op investeringsfondsen die lokale mkb-ondernemers in ontwikkelingslanden en opkomende markten financieren. Een link met een Nederlands bedrijf is voor deze categorie niet nodig. Het fonds richt zich op 68 landen, waaronder een aantal ’fragiele staten’.

Bij het overzicht van transacties op de website van het DGGF staan niet bij alle projecten de beoogde aantallen banen vermeld. In totaal gaat het om 10.000 nieuwe banen, zo stelt Vermeulen. Bij de DGGF-projecten waarbij de aantallen wel specifiek worden genoemd, gaat het om ruim 4400 nieuwe banen, 300 tijdelijke banen en 2800 indirecte banen.

Het gaat om ruim 4400 nieuwe banen, 300 tijdelijke banen en 2800 indirecte banen

Cashewnotenfabriek
De grootste klapper als het gaat om werkgelegenheid is een garantie van 3,6 miljoen euro aan het Nederlandse bedrijf Syntech International BV. Dit moet leiden tot een betere financiële infrastructuur van pinautomaten in grote delen van India. Volgens de plannen – waarbij ook de Rabobank optreedt als financier – gaat dit de komende zeven jaar in India 2330 nieuwe banen opleveren, en 2800 extra banen bij toeleveranciers.

In Gambia moeten 700 nieuwe banen ontstaan door de bouw van een verwerkingsfabriek voor cashewnoten. Met cofinanciering door het DGGF -het bedrag wordt niet genoemd- kan een Nederlandse onderneming een verwerkingsfabriek opzetten om aan de groeiende vraag te voldoen. Tot dusverre worden cashewnoten in Gambia alleen verbouwd, niet ter plekke verwerkt.

OneWorld Maand van het Geld

In de aanloop naar de financing for development-top in Addis Abeba maakt OneWorld je wegwijs in de wereld van het geld. Hoe zit het met belastingontwijking van multinationals?  Wie zijn eigenlijk de grootste filantropen?
 

Volg onze Maand van het Geld met de hashtag #MvhG op Twitter en bekijk alle artikelen in ons dossier.

Garnalenkwekerij
Een andere beoogde banenmotor is de uitbreiding en modernisering van een rozenkwekerij in Ethiopië: dit moet 550 arbeidsplaatsen opleveren. Het DGGF zorgt voor een garantiestelling aan een commerciële plaatselijke bank, waardoor de Nederlandse MKB-ondernemer de bestaande kwekerij kan uitbreiden en moderniseren. Het opzetten van een garnalenkwekerij door een Nederlands mkb-bedrijf in Nigeria moet leiden tot 320 nieuwe arbeidsplaatsen in dat land. Het DGGF zorgt met een Nederlandse bank voor de financiering, het bedrag wordt niet bekendgemaakt. Verder moet de uitbreiding van een frambozenkwekerij in Tanzania 200 vaste banen en 300 tijdelijke banen opleveren.

De oprichting van een katoenspinnerij in Ghana moet daar gaan zorgen voor 200 nieuwe banen. Het DGGF zorgt voor financiering en exportkredietverzekering van katoenspinmachines. Ook ontstaan er banen – maar minder grote aantallen – door de uitbreiding van een snijbloemenkwekerij in Ethiopië (75) en een data- en onderzoekskantoor voor mobiele telefonie in Kenia (38).

SeminarVandaag vindt in Den Haag een seminar plaats over het DGGF. Daar zullen onder meer de eerste succesvolle projecten worden gepresenteerd. Ook zijn er paneldiscussies en workshops voor het bedrijfsleven over het indienen van een aanvraag. De dag wordt afgesloten door minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Additioneel aan de markt
Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zijn in grote lijnen positief over het eerste jaar DGGF. ’’Mkb-financiering in de DGGF-landen wordt vaak als high risk gezien door financiers. Het DGGF is hiermee additioneel aan de markt en zorgt ervoor dat private financiers toch deze transacties van het Nederlandse mkb kunnen financieren’’, aldus Linda van Beek, teammanager Internationaal Economisch en Sociaal Beleid van VNO-NCW/MKB-Nederland.

Opkomende markten
Met het DGGF worden extra mogelijkheden gecreëerd om te investeren in- en te exporteren naar ontwikkelingslanden en opkomende markten, aldus Van Beek. Maar het DGGF is volgens haar niet dé oplossing voor alle financieringsvraagstukken van Nederlandse bedrijven die ondernemen in ontwikkelingslanden en opkomende markten. ’’We zien dat andere landen meer faciliteiten hebben ten aanzien van concessionele financiering of een ontwikkelingsbank kennen die ook kan helpen bij het structureren van de gehele financiering.’’
Dit najaar zal er een mid-term review plaatsvinden van het DGGF, aldus Vermeulen. ’’Als deze review aanleiding geeft tot het doorvoeren van aanpassingen, dan zullen wij dit overwegen.’’

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons