Achtergrond

Steeds meer kinderen naar school, maar zonder iets te leren

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

 

De Wereldbank en het IMF halen enkele ontnuchterende cijfers aan in hun jaarlijkse rapport over de vooruitgang – of het gebrek daaraan – die de wereld heeft geboekt om de Millenniumdoelen van de Verenigde Naties te realiseren. Naast de halvering van de armoede tegen 2015 is één van die Millenniumdoelen dat tegen dan ook alle kinderen naar de lagere school moeten kunnen gaan.

SchooljongensSlecht opgeleid

Uit onderzoek in India bleek dat 68 procent van de leerlingen moeite had om een eenvoudige paragraaf op het niveau van het tweede leerjaar te lezen en dat 54 procent moeite had met een simpele wiskundeoefening. In Kameroen kon 80 procent van de leerlingen van het derde jaar geen enkel woord ontcijferen in een leestekst bestemd voor de eerstejaars. “De oorzaken voor de problemen in het onderwijs verschillen van land tot land”, zegt co-auteur Barbara Burns van de Wereldbank bij de presentatie van het rapport in Brussel. “De onderwijzers zijn slecht opgeleid of niet gemotiveerd, ze komen maar een paar uren per dag opdagen en moeten het redden zonder boeken of lesmateriaal. De kinderen moeten soms thuisblijven om te helpen in het huishouden.”

Schoolmeisje in India
Schoolmeisje in India

Criteria uitbreiden

 

 

Toch is het niet zo dat de kwaliteit ten koste is gegaan van de inspanning die ontwikkelingslanden hebben geleverd om onderwijs voor iedereen toegankelijk te maken. Meestal leveren landen waar veel kinderen naar school gaan ook beter onderwijs. Om beter zicht te krijgen op het probleem moeten de criteria voor het Millenniumdoel inzake onderwijs – dat alleen meet hoeveel kinderen worden in het basisonderwijs worden ingeschreven – worden uitgebreid. Het rapport pleit voor een internationale standaard die duidelijk maakt wat er van kinderen na de lagere school verwacht kan worden. “Dat is een noodzakelijke eerste stap”, aldus Burns. In de PISA-studie die de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling uitvoerde bij vijftienjarigen, lieten de zeven ontwikkelingslanden een score optekenen die ver onder die van de rijke landen lag.

 

 

Doelen halen?

 Check ook het OneWorld Dossier Millenniumdoelen

De grote lijnen in de evolutie van de acht Millenniumdoelen zijn in het afgelopen jaar niet veranderd. De wereld lijkt goed op weg het eerste doel, de halvering van de armoede tegen 2015, te halen. Oost-Azië heeft het doel al bereikt, de andere regio’s zijn goed op weg, alleen Afrika hinkt achterop. Het relatieve aantal armen gaat er achteruit, maar door de bevolkingsgroei blijft hun aandeel in absolute cijfers constant, ondanks de stabiele economische groei van de laatste jaren. Minder rooskleurig is de evolutie voor de doelstellingen inzake menselijke ontwikkeling: gezondheid, moedersterfte en kindersterfte. Geen enkele regio lijkt op weg om tegen 2015 de kindersterfte met twee derde te verminderen. Zuid-Azië en Afrika lijken geen enkele doelstellingen te zullen halen.
 

Mozambique
In Mozambique gaat het beter

‘Fragile states’

 

 

“Het ziet ernaar uit dat de extreme armoede meer en meer geconcentreerd raakt in ‘fragile states””, zo besluit het rapport. Het gaat daarbij om een 35-tal zwakke of kwetsbare landen waar de overheid, vaak als gevolg van oorlog, haar burgers geen veiligheid of publieke dienstverlening kan geven. In die staten woont 27 procent van de mensen die moeten rondkomen met minder dan een dollar per dag. Een derde van alle kinderen in de wereld die hun vijfde levensjaar niet halen, sterft in die landen.

 

 

Op het niveau van de individuele landen zijn er hier en daar ook succesverhalen: Mozambique, Benin, Niger, Madagaskar en Rwanda hebben de toegang tot basisonderwijs tussen 2000 en 2005 in de laatste vijf jaar met meer dan 10 procent verhoogd. Eritrea is erin geslaagd de kindersterfte tussen 1990 en 2005 te halveren, ondanks een gemiddeld jaarinkomen van slechts 140 euro per persoon.

 

 

 

 

 

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons