Sectorale benadering

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

'De sectorale benadering werkt alleen als de ontvangende overheid ervoor zorgt dat het geld goed terecht komt. Dat is weer afhankelijk van de capaciteiten van die overheid en het vermogen van de civil society om tegenwicht te bieden aan de overheid om deze te controleren. Als aan deze voorwaarden in grote mate is voldaan, is de sectorale benadering de beste manier om een ontwikkelingsland te ondersteunen. Ze legt de verantwoording voor maatschappelijke diensten namelijk daar waar die hoort: bij de overheid. Als echter níet aan deze voorwaarden is voldaan, is het risico levensgroot dat sectorhulp de positie van falende of malafide overheden versterkt. Dan is sterke steun aan de civil society en projecthulp gericht op de armsten veel meer op zijn plaats.'
Peter Heintze, directeur Evert Vermeer Stichting

'Juist door ownership eigenen overheden zich veel te veel geld toe. Nederland moet zeker niet terug naar projecthulp in de oude vorm, met al het knip- en plakwerk. Sectorprogramma's moeten breder worden gedefinieerd: overheidsdiensten, rurale ontwikkeling, enzovoorts. Ze moeten niet op het centrale overheidsniveau worden ingestoken, maar op een meer decentraal niveau. Verder moeten er harde afspraken worden gemaakt over wat de overheid mag uitgeven aan haar eigen functioneren en wat er bij de doelgroep terecht moet komen. De civiele maatschappij moet veel beter in het proces betrokken worden.'
Han van Dijk, wetenschappelijk directeur van onderzoekscentrum CERES

'In de tweede helft van de jaren negentig heb ik gewerkt op het ministerie van Financiën in La Paz. Daar heb ik van nabij meegemaakt hoe verstorend ongecoördineerde buitenlandse hulp werkt voor het nationale beleid. Sectorale benadering beoogde een antwoord op dat soort problemen te geven en heeft veelal goed gewerkt in sectoren waar sprake is van sociale dienstverlening en waar de overheid financiert – onderwijs, drinkwater en gezondheid bijvoorbeeld. Projecthulp kan goed passen binnen sectorale benadering indien het gaat om een strategische bijdrage aan de versterking van de sector. Er zijn problemen gerezen waar te exclusief de focus op de centrale overheid is gelegd en waar sectorale begrotingssteun meer als een doel dan als een middel werd gehanteerd. Sectorale benadering is uiteindelijk niet meer dan een werkwijze. Waar het uiteindelijk om gaat, is of de hulp volgens deze principes bijdraagt aan armoedebestrijding.'  
Nico van Niekerk, medewerker van evaluatiedienst IOB van het ministerie van Buitenlandse Zaken

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons