Achtergrond

Samenwerken Tip #6: maak het niet moeilijker dan het is

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

In het boek 'Een bedrijf is geen goed doel' geeft Wilma Roozenboom zeven tips over samenwerken. Vandaag tip 6.

Samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties kan kortstondig en oppervlakkig zijn, of langdurig en intensief. Het kan om allerlei redenen ontstaan en zich richten op uiteenlopende zaken als lobby, kennisuitwisseling, onderzoek, het opzetten van keurmerken of marktontwikkeling. En dat kan vanuit een internationaal platform met 80 leden wereldwijd of een exclusief partnerschap tussen twee Nederlandse partijen.

Elke samenwerking is anders, maar de afwegingen, processen, valkuilen en aandachtspunten zijn tot op zekere hoogte vergelijkbaar. En uit al die vergelijkbare elementen zijn algemeen geldende tips te destilleren. 

In het slothoofdstuk van het recent verschenen boek Een bedrijf is geen goed doel geeft Wilma Roozenboom zeven tips. Op Oneworld komen zeven weken lang deze zeven tips aan de orde. Dit is nummer 6 in de reeks. 

Varianten van samenwerking

De wetenschappers Austin en Seitanidi introduceerden een handig kader voor het denken over samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. Zij onderscheiden vier varianten van samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties, met een oplopende graad van intensiteit en ambitie. Hun collaboration continuum loopt van filantropische samenwerking tot transformatieve samenwerking.  

Bij filantropie geeft een bedrijf geld voor het werk van een maatschappelijke organisatie, en die maatschappelijke organisatie voert uit naar eigen goeddunken. Bijvoorbeeld sponsoring van de voetbalclub, of een corporate donatie aan de Hartstichting. 

Transactionele samenwerking staat voor samenwerking waarbij een bedrijf en maatschappelijke organisatie diensten uitruilen, waarbij beide profiteren. Samenwerking omdat de ander iets kan wat jij niet kan – of omdat het samen sneller, beter, effectiever kan. Bijvoorbeeld de samenwerking tussen Pampers en UNICEF, waarbij Pampers inmiddels al tien jaar lang voor ieder verkocht pak Pampers-luiers of babydoekjes met het UNICEF-logo een levensreddend vaccin schenkt om baby’s in ontwikkelingslanden te helpen – en erop rekent dat dit leidt tot meer verkochte pakken Pampers. 

Bij een integratieve samenwerking gebruiken bedrijf en maatschappelijke organisatie elkaars kennis in het bedrijfsproces, in de eigen keten, vanuit strategisch organisatiebelang. Zie bijvoorbeeld SoilCares en Heifer die gebruikmaken van elkaars kennis om boeren in Kenia bij te staan met bodemanalyses en bemestingsadviezen. 

En in een transformatieve samenwerking, ten slotte, creëren bedrijf en maatschappelijke organisatie samen iets nieuws, met economische en maatschappelijke waarde. Dergelijke samenwerking is meestal gericht op sociale innovatie, nieuwe organisatievormen, systeemverandering. Bijvoorbeeld de samenwerking tussen FrieslandCampina, het Wereld Natuur Fonds en de Rabobank, die werken aan een verdienmodel voor biodiversiteit en daarmee – in de woorden van Natasha Oerlemans van het Wereld Natuur Fonds – een paradigmaverandering willen doorvoeren. 
Het een is niet per se beter dan het ander: het hangt er maar net van af wat het doel en de verwachting is van de samenwerkende partners. Allemaal kunnen ze bijdragen aan zowel het bedrijfsbelang als het maatschappelijk belang.

Maak het niet moeilijker dan het is 

De tip die hierbij hoort: bekijk waar je zit op dit spectrum en maak het niet moeilijker dan het is. Naarmate je intensiever en strategischer samenwerkt, zijn meer paragrafen van meer hoofdstukken van Het bedrijf is geen goed doel relevant  – en zelfs niet voldoende. Maar het kan ook heel eenvoudig zijn. Voor een rechttoe rechtaan gezamenlijke marketingcampagne hoef je echt niet per se een diepgravend gesprek over persoonlijke drijfveren te voeren. Verslaglegging van alle fasen van het proces om tot een samenwerkingsovereenkomst te komen is in dat geval vast ook volstrekt overbodig. En een gezamenlijke evaluatie kan zich beperken tot de vraag of de actie rendabel is en de betrokken marketingmanagers er blij mee waren. Hou het simpel, als het kan. Het maakt het leven gemakkelijker en de samenwerking vaak beter. 

Meer lezen? 

Algemeen geldende tips klinken al snel als tegeltjeswijsheden. Meer details, nuances en praktische toepassingen zijn elders in het boek te vinden. Een bedrijf is geen goed doel is te bestellen via www.eenbedrijfisgeengoeddoel.nl

Dit was nummer 6 in een reeks van 7. Alle tips lees je hier. Binnenkort verschijnt op deze plek de laatste in de reeks. 

 

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons