Achtergrond

Samen aanschuiven bij Koenders’ subsidiepot

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

 

Samen voor Verandering

Cordaid dient vandaag samen met alliantiepartners Both ENDS, IKV Pax Christi, Impunity Watch, Mensen met een Missie, het Nederlandse Rode Kruis en Wemos een subsidieaanvraag in bij minister Koenders voor 106 miljoen euro per jaar, over de periode 2011-2015; dat is 424 miljoen euro in totaal. ‘Samen voor Verandering’ kondigt aan dat het gaat samenwerken op vijf thema’s, te weten conflicttransformatie, kleine boeren, gezondheid, sloppenwijken en weerbaarheid tegen rampen en klimaatverandering.

BertKoenders foto Buza
Bert Koenders
Foto: BuZa

 

People Unlimited 4.1/Hivos Alliantie

 

Ontwikkelingsorganisaties Hivos, Press Now, Mama Cash en IUCN NL vragen met hun gezamenlijke programmavoorstel ‘People Unlimited 4.1’ 413 miljoen euro voor de periode 2011-2015 aan bij minister Koenders. De ‘Hivos Alliantie’ -Hivos is penvoerder – wil naar eigen zeggen samen met maatschappelijke organisaties, overheden en het bedrijfsleven een bijdrage leveren aan een vrije, eerlijke en duurzame wereld en zal in de gezamenlijke programma’s een sterke nadruk leggen op het stimuleren van vrouwenrechten, groen ondernemerschap en actief burgerschap.

 

Eerder kondigde Hivos aan dat het nauwer gaat samenwerken met Oxfam Novib. De organisaties hebben hun strategische plannen voor de komende periode in overleg opgesteld, wat onder meer tot gevolg heeft dat beide clubs niet meer in dezelfde landen actief zijn: alleen in Oeganda en Zimbabwe blijven de twee ngo’s met een eigen landenprogramma aanwezig. Daarnaast gaan de organisaties nauw samenwerken bij de keuze en inkoop van leveranciers van diensten, zoals onder meer de huisbankier en juridische adviseurs.

 

ICCO-alliantie
De ICCO-alliantie vraagt vandaag 106 miljoen euro per jaar aan voor de periode 2011-2015. De ICCO-alliantie onstond al in 2006 en bestaat uit Edukans, Kerk in Actie, Oikocredit, Prisma, SharePeople en ICCO en wordt nu uitgebreid met twee nieuwe leden, het Zeister Zendgenootschap en Yente. De ICCO-alliant werkt samen op de thema’s duurzame rechtvaardige economische ontwikkeling, conflicttransformatie en democratisering. Extra aandacht gaat uit naar de minst ontwikkelde landen, zoals Sierra Leone en Guinnee Bissau, mensenrechten en de rol van vrouwen.

 

Together4Change

Onder de naam Together4Change kloppen de hulporganisaties International Child Support, SOS Kinderdorpen, Wereldkinderen en Wilde Ganzen voor de komende vijf jaar voor bijna 80 miljoen euro aan bij het loket van het ministerie voor ontwikkelingssamenwerking. De vier organisaties laten weten dat ze willen samenwerken in een aantal ontwikkelingslanden maar ook in Nederland. De alliantie wil behalve op sociaal gebied ook de lokale economie ondersteunen. Op die manier hoopt ze dat kinderen en jongeren een betere opstap krijgen naar een goede toekomst en zichzelf ontwikkelen.

Press Freedom 2.0
Onder de naam ‘Press Freedom 2.0’ vragen World Press Photo (WPP), European Journalism Centre (EJC), European Partnership for Democracy (EPD), Mensen met een Missie (MM) en penvoerder Free Voice samen 34 miljoen euro subsidie aan bij minister Koenders. De vijf organisaties willen zich samen hard maken voor versterking van de persvrijheid wereldwijd.

 

Lees ook:Zorgen om fors afgeslankt budget ontwikkelingshulp.

 

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons