Prinsjesdag: milieu en ontwikkelingshulp gekort

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

De regering gaat volgend jaar 900 miljoen euro op ontwikkelingssamenwerking besparen. In 2013 wordt ook nog bezuinigd: 720 miljoen. In 2014 en 2015 komt de bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking uit op 750 miljoen. Ook komt er minder geld voor noodhulp en het mensenrechtenbeleid. Het budget voor noodhulp daalt van 250 naar 219 miljoen euro. Voor mensenrechten is in 2012 nog 100,6 miljoen euro beschikbaar, in 2015 is dat gedaald tot 94,1 miljoen.

Eigen belang
Het buitenlands beleid moet daarnaast meer in het teken komen te staan van Nederlandse (economische) belangen. "We geven niet alleen hulp uit solidariteit. We willen ook dat Nederlandse bedrijven meer opdrachten kunnen binnenhalen uit ontwikkelingslanden", zei minister Verhagen van economische zaken, landbouw en innovatie, hier vorige week over in De Volkskrant. Twee weken geleden hekelde een rapport van Eurodad nog het fenomeen van de gebonden hulp. Bedrijven in ontwikkelingslanden komen volgens Eurodad nauwelijks tot bloei omdat grote westerse bedrijven aan de haal gaan met opdrachten van grote donoren.

Nieuwe kerncentrale
Diezelfde minister Verhagen krijgt in de nieuwe rijksbegroting voor de komende drie jaar 42,5 miljoen euro toebedeeld om te besteden aan de voorbereidingen op de komst van een nieuwe kerncentrale. Het budget van natuur wordt tegelijkertijd met meer dan de helft verminderd en gaat van 800 naar 339 miljoen euro. Op het gebied van duurzaamheid zet het kabinet in het kader van ‘groene economie’ vooral in op biomassa. 

kerncentrale borssele
Borssele (cc) rnw

In een reactie op de kabinetsplannen wijst Milieudefensie er op dat biobrandstoffen omstreden zijn omdat veel typen biobrandstof bijdragen aan ontbossing en  landbouwgrond innemen die ook voor voedselvoorziening kan worden gebruikt. "Het groene gezicht van het kabinet blijkt niet meer dan een maskertje", aldus Hans Berkhuizen, directeur van Milieudefensie.

Natuur & Milieu heeft geen goed woord over voor de 500 miljoen euro die het kabinet vrijmaakt voor extra snelwegen. "Dat is slecht voor het milieu en de gezondheid van mensen. Ik mis maatregelen om de lucht schoner en gezonder te maken en de klimaateffecten tegen te gaan", stelt Maarten van Biezen, manager Mobiliteit en Ruimte van Natuur & Milieu in een reactie.

‘Onverantwoord’
Klimaatambities ontbreken geheel, beaamt ook Oxfam Novib in een reactie. De focus van het kabinet ligt volgens de ontwikkelingsorganisatie op economische groei en korte termijnoplossingen. Oxfam Novib wijst er op dat de bezuinigingen op ontwikkelingshulp zullen door een daling van het Bruto Nationaal Product waaraan het budget voor ontwikkelingssamenwerking is gekoppeld, neerkomen op een miljard euro. Oxfam Novib vindt deze ingreep onevenredig zwaar en onverantwoord.

"De bezuinigingen komen in een tijd waarin mensen in ontwikkelingslanden al zwaar getroffen worden door de financieel-economische crisis en stijgende voedselprijzen. Weliswaar is voedselzekerheid door het kabinet gekozen als prioriteit in internationale samenwerking, maar de regering laat veel te weinig ambitie zien om de verschillende barrières voor voedselzekerheid, zoals klimaatverandering, landjepik, of speculatie, aan te pakken", schrijft Oxfam Novib.

Foto boven: Prinsjesdag 2010, (cc) Nico1959. 

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons