Achtergrond

Politiek: Open de ogen en portemonnee voor vrede

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

Het Manifest voor de versterking van de Nederlandse Defensie riep op tot het verhogen van het Defensiebudget, om te beginnen met anderhalf miljard euro. In een antwoord daarop zetten Peace SOS en zes andere vredesorganisaties de politiek een roze vredesbril op. Tijdens de Vredesweek overhandigden zij het Vredesmanifest ‘Laat de kinderen spelen, Investeer in vrede’ aan de Vaste Kamer Commissie voor Buitenlandse Zaken. Zij pleiten voor een positieve vredesmentaliteit in de politiek. ‘Wij vinden het belangrijk om dit verhaal te laten horen, en de focus te leggen op geweldloze oplossingen’, licht May-May Meijer van Peace SOS toe.

Wij zijn ergens vóór

‘In het Defensiemanifest worden allerlei oorlogen geschetst en meer geld naar Defensie is de voornaamste oplossing. Maar zijn er ook niet andere manieren?’ Vroegen de vredesvisionairs zich af. ‘Vrede en liefde, dat zijn veel mooiere boodschappen dan haat. Daar moet je iedereen wel voor kunnen vinden’, zegt Meijer. ‘Het vredesmanifest is heel erg ingegeven vanuit de gedachte dat we niet tegen maar ergens voor zijn. We zijn vóór dialoog, we zijn vóór andere oplossingen en we zijn vóór vredesmissies zonder wapens.’ Vanuit deze overtuiging biedt het vredesmanifest acht adviezen aan de politiek — een eerste aanzet voor een ware mentaliteitsverschuiving.

Diplomatie, laat meer van je horen!

Voorstanders van een hoger defensiebudget hebben de afgelopen tijd succesvol aandacht gevraagd voor hun perspectief, vindt Meijer: ‘Militairen die op tv vertellen dat de kogels op zijn en dat zij nu pang moeten roepen met een oefening. Een vakbond die heel duidelijk zichtbaar is.’ Over vreedzame initiatieven om burgers te beschermen krijgen we volgens Meijer veel minder te horen. ‘Het zou zo goed zijn als diplomaten meer in de media treden en vertellen over hun successen en ‘best practices’.’

Ook NAVO pleit voor vreedzame oplossingen
Het eerste artikel van het verdrag van de NAVO pleit niet voor niets om ‘conflicten zo veel mogelijk op vreedzame wijze op te lossen’. Dat moet volgens Meijer worden waargemaakt. ‘Er wordt gelukkig 20 miljoen minder bezuinigd op diplomatie en er komt weer een aantal ambassades bij, maar ik zou ook graag zien wat het beleid van de Vereniging van de Dienst Buitenlandse Zaken (de vereniging voor diplomaten – red.) is en horen wat diplomaten zouden willen.’ Tegelijkertijd ziet zij reden voor optimisme: ‘Natuurlijk wordt er in de Nederlandse politiek ook naar diplomatieke oplossingen gekeken. En in die zin is het Vredesmanifest ook ondersteuning en bemoediging van beleid.’

Het Vredesmanifest is ook een ondersteuning en bemoediging van bestaand beleid

Een goed voorbeeld waarin vreedzame acties vruchten afwerpen, maar waar kansen blijven liggen is volgens Meijer de Centraal-Afikaanse Republiek. ‘Daar hebben drie religieuze leiders hun invloed aangewend, kerken en moskeeën opengesteld om mensen die vervolgd werden op te vangen, en opgeroepen tot vrede en verzoening. Dat heeft enorm veel impact gehad. Zij hebben een VN prijs gekregen voor hun inzet voor de vrede. Dat is heel mooi maar je zou ook nog doelgerichter te werk kunnen gaan: conferenties organiseren waarin zij vertellen over hoe zij dat hebben gedaan of vanuit de Verenigde Naties andere landen opzoeken die in een zelfde situatie zitten, zoals Burundi.’

Op het manifest voor versterking van de Nederlandse Defensie volgde al eerder een ander manifest: het ‘Manifest tegen de verhoging van het Defensiebudget’ door de groep Oorlogisgeenoplossing. Dat document stelt dat het Westen zelf in grote mate verantwoordelijk is voor de onveiligheid in de wereld. De conclusie sluit aan bij het Vredesmanifest: we moeten investeren in vreedzame oplossingen. In het Vredesmanifest wordt volgens May-May Meijer ‘nog meer gekeken naar wat we er aan kunnen doen’. Verschillende geluiden en perspectieven zoeken zo gehoor bij de politiek.

Het vredesmanifest vraagt aandacht en inzet voor:
 

1. Rol diplomatie preventie oorlogsgeweld

2. Financiële middelen voor diplomatie en vredeswerk
3. “A Responsibility to Assist”

4. Beschermen kinderen in gewapende conflicten

5. Inclusieve visie op bondgenootschap

6. Delen van ‘Best Practices’

7. Verbod op autonome ‘Killerrobots’

8. Verbod op kernwapens

 

 

Ook pleit het manifest er voor om geld vrij te maken voor vrede.

 

Het roept onder andere op om vier miljoen per jaar van het Defensiebudget te besteden aan vredesmissies zonder wapens.

Investeren in duurzame vrede
De titel ‘Laat de kinderen spelen, Investeer in Vrede’ is meer dan alleen een pakkende campagneslogan. Het probeert aan te zetten aan tot duurzame vrede. Zo moeten oplossingen al bij onderwijs en opvoeding beginnen, vindt Meijer: ‘Het is moeilijk want mensen groeien soms op in een cultuur van geweld. Als ze zoals in Palestina en Israël negatieve denkbeelden over elkaar voorgeschoteld krijgen, dan begint het eigenlijk al in de klas en wordt het ook heel moeilijk voor politici om die stap te maken. Dat kost tijd’.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons