Achtergrond

Plundering staatskas en schendingen van de grondwet

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

In Suriname is gebleken dat de regeringen structureel staatskasfraude plegen en dat deze jarenlange plundering voor het volk onopgemerkt kan plaatsvinden omdat de media noch de vermeende deskundigen (de vijfde en zesde macht binnen een democratie) de verblinding van het volk tegengaan.

 

De regering Bouterse verzwijgt in 2011 meer dan 705 miljoen euro. Sinds haar intrede per 12 augustus 2012 kan worden bewezen dat het meer dan 2 miljard euro heeft verzwegen. In een strafrechtelijk dossier kan de verduistering van staatsgelden onomstotelijk worden bewezen.

 

Het volk leidt een drastische achteruitgang van zijn koopkracht dankzij belastingverhogende maatregelen; o.a. een 50% verhoging van de accijnzen op brandstoffen en overige accijnsverhogingen leidend tot een minimale inflatie van meer dan 17 % in 2011.

 

De miljarden fraude wordt in het Surinaams parlement gefaciliteerd. De oppositie blijkt voornamelijk symboolpolitiek te voeren. Dat dit aannemelijk is blijkt uit het feit dat de huidige oppositie de regeringsmacht had voor 2010 en dat gedurende haar regeringsmacht eveneens omvangrijke staatskasfraude is gepleegd.

 

In Suriname blijkt dat er geen gebrek is aan de vereiste democratische instituties maar dat de functionering daarvan in-effectief is. De Rekenkamer en het parlement leven belangrijke grondwettelijke bepalingen niet na.

 

Voorts heeft het parlement een amnestiewet in mei 2012 aangenomen dat overduidelijk strijdig is met de Grondwet van Suriname en bovendien strijdig is met het geldende internationale recht. Dat dit in Suriname heeft plaatsgevonden is volledig te wijten aan het ontbreken van een gezond rechtsgevoel en daarmee verbandhoudende beperkt ontwikkelde rechtsbewustzijn van de parlementariers.

 

Regering en parlement verkrachten de grondwet en de media en deskundigen zwijgen. Het volk is en blijft verblind. 

 

Zie voor een uitgebreide analyse van de begrotingsfraude en schending van de Surinaamse grondwet: www.suparr.com

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons