Partnerschap, de sleutel tot succes?

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

Nu de confetti en de feestvreugde bij het aannemen van de Global Goals zijn neergedaald, schieten debatten over en initiatieven voor de uitvoering van de Post-2015 agenda als paddenstoelen uit de grond. Daarbij wordt veelvuldig gewezen op de potentie van sectoroverschrijdende samenwerking: het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties moeten hun krachten bundelen om de ambitieuze doelen te behalen.

Partnerschappen staan in de schijnwerpers als dé sleutel tot succes voor duurzame ontwikkeling. Hoewel ik geloof in de impliciete boodschap van teamwork – together everyone achieves more – kan het succes van dergelijke samenwerkingen niet op voorhand afgedwongen worden. Sterker nog, zonder aandacht voor een duidelijke samenwerkingsstrategie, leiderschap en meetbare doelstellingen tijdens de uitvoering, zijn partnerschappen gedoemd te mislukken.

Van wij/zij naar gezamenlijke visie

De afgelopen tien jaar is er veel veranderd in het denken over partnerschappen. Neem ontwikkelingssamenwerking. Werd er eerst met scepsis en een 'wij/zij mentaliteit' gekeken naar samenwerking tussen verschillende sectoren, nu lijken taal en visie steeds meer overeen te komen door wederzijdse afhankelijkheid van kennis en kapitaal. In de groeiende, enthousiaste erkenning van deze voordelen, vergeet men alleen nog wel eens te kijken naar het grotere geheel. Past het partnerschap wel in de brede strategie van de organisaties? Het is een nobel streven om consultants mee te laten denken over economische vraagstukken van een hulporganisatie in Namibië, maar de kans is groot dat het senior management van de onderneming niet het nut ziet van financiering als hun ervaring niet bijdraagt aan de realisatie van de hoofddoelstellingen van de onderneming.

Kennis uit de private sector kan bijdragen aan de missie van de organisaties

Andersom kunnen maatschappelijke organisaties rekenen op weerstand van hun achterban als niet duidelijk uit te leggen valt waarom er wordt samengewerkt met een private partij. Hoe kun je samenwerken met een cacaoleverancier voor eerlijke lonen als een andere afdeling campagne voert tegen chocoladefabrikanten? Maatschappelijke en hulporganisaties kiezen meer en meer voor de rol van kritische vriend in plaats van uitsluitend die van waakhond van het bedrijfsleven. Dit is enerzijds te verklaren door teruglopende overheidssubsidies, maar anderzijds ook door een toenemend inzicht dat kennis uit de private sector kan bijdragen aan de missie van de organisaties. Het is van belang dat dit duidelijk wordt uitgelegd aan alle stakeholders, anders zet het de uitvoering van een partnerschap onnodig onder druk.

Creatief leiderschap

Samenwerken vanuit verschillende organisatieculturen is een grote uitdaging. Vaak wordt het zaadje voor een partnerschap geplant door een klein kernteam van enthousiaste werknemers die elkaar gemakkelijk kunnen vinden en goed verstaan. Wanneer het zaadje uitgroeit tot een boom van een project, is duidelijk leiderschap noodzakelijk om ook de anderen mee te nemen. Creatieve oplossingen bieden uitkomst: zo leende een grote bierbrouwer haar manager uit om de bedrijfsvoering van een agrarische organisatie in goede banen te leiden in ruil voor hulp bij het organiseren van de overgang naar het gebruik van duurzame grondstoffen in de brouwerijen.

De potentie van partnerschappen is enorm, dat maakt ze nu ook zo populair

Tijd voor resultaten

De grote vraag blijft natuurlijk, wat leveren zulke partnerschappen daadwerkelijk op voor de Post-2015 agenda? Zonder meetbare doelstellingen is de sleutel tot succes moeilijk te definiëren. In dat geval zal het grote enthousiasme en gejubel over sectoroverschrijdende samenwerking overstemd worden door een onbehaaglijk gevoel van het uitblijven van resultaat. De potentie van partnerschappen is enorm, dat maakt ze nu ook zo populair. Maar met een gulle handtekening onder een samenwerking is een goed einde nog niet gegarandeerd. Het wordt nu tijd de sleutel tot succes te waarborgen met een doordachte strategie, leiderschap en meetbare resultaten.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons