Achtergrond

Paeszaak: bron OneWorld krijgt rectificatie

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

Crimesite Camilleri moet acht artikelen verwijderen over Jan Wubbeling en Eunice Boateng. Dat vonnis velde rechter S. Pompe van de rechtbank in Amsterdam gisteren naar aanleiding van een kort geding dat Wubbeling en zijn Ghanese echtgenote Boateng hadden aangespannen tegen website Camilleri, redacteur Matt Hoorn en de Limburgse miljonair Arthur Paes.

Het verzoek van Wubbeling en Boateng om een schadevergoeding van 124.000 euro (onder meer voor gemaakte advocatenkosten in Ghana, levensonderhoud in Nederland en gederfde levensvreugde) werd niet ingewilligd.

Arthur Paes dient het artikel van Camilleri te verwijderen van zijn website ArthurPaes.com, evenals een foto van Boateng die hij daarop heeft geplaatst. Hij is echter een prive-persoon, en daarom gelden voor hem andere maatstaven voor publicaties dan voor (objectieve) journalistieke media.

Paradijs voor Pedo’s – wordt vervolgd
Wubbeling en Boateng speelden een rol in de artikelen ‘Paradijs voor Pedo’s’ en Paradijs voor Pedo’s – wordt vervolgd, die OneWorld in 2012 en 2013 publiceerde. In het eerste artikel werd verteld hoe een Ghanees meisje een Limburgse miljonair betichtte van jarenlang seksueel misbruik. Het tweede artikel berichtte over de gevolgen die de reportage had. Bronnen, onder wie de Nederlander Wubbeling en zijn Ghanese echtgenote Boateng (de voogd van het Ghanese meisje), werden door Paes in Ghana beticht van allerhande misdrijven.

Crimesite Camilleri publiceerde het afgelopen jaar meerdere artikelen over Wubbeling en Boateng met titels als ‘Internationaal opsporingsbevel voor Jan Wubbeling’, Voorvluchtige Jan Wubbeling schreeuwt het uit’, ‘Voortvluchtige Jan Wubbeling verder ontmaskerd’ en ‘Opsporing verzocht: Jan Wubbeling’. In deze artikelen werd Wubbeling onder meer beticht van deelname aan een criminele organisatie, afpersing, diefstal, kindermisbruik, poging tot moord, verboden wapenbezit en illegale adoptiehandel. Camilleri noemde Wubbeling ‘een seksueel roofdier pur sang’. Het artikel werd vergezeld van privéfoto’s van Wubbeling en zijn vrouw Boateng.

In december 2013 daagde Wubbeling Crimesite Camilleri voor de Raad voor de Journalistiek. De Raad oordeelde dat de publicaties van Camilleri over Wubbeling ‘onzorgvuldig’ zijn. Hoorn, redacteur van Camilleri, liet twee weken geleden bij het kort geding weten dat ‘Camilleri zich niet langer onderwerpt aan het oordeel van de Raad.’

PAESZAAK

In december 2013 daagde miljonair Paes OneWorld-journalist Sanne Terlingen voor de rechter wegens haar publicaties Paradijs voor Pedo’s en het vervolg daarop. Alle vorderingen werden afgewezen. Het artikel vond volgens de rechter voldoende steun in de feiten.
Paes is tegen de uitspraak in hoger beroep gegaan. Deze zaak loopt nog.

Beschuldigingen niet onderbouwd’

Uit het vonnis:
Zowel ter zitting als in de gewraakte artikelen zelf heeft Camilleri er meerdere keren melding van gemaakt dat zij beschikt over tal van onderliggende stukken, complete dossiers, geluidsopnames, en dat zij, mede in Ghana, een diepgaand journalistiek onderzoek heeft verricht en daarbij heeft gesproken met tal van bronnen, getuigen en slachtoffers. Ter zitting heeft Hoorn namens Camilleri verklaard dat in Ghana met 90 bronnen is gesproken.

De advocaat van Wubbeling heeft Camilleri op 7 juli 2014 een brief gestuurd om de klachten van Wubbeling kenbaar te maken en een mogelijk kort geding aan te kondigen, de dagvaarding volgende op 5 augustus.

Onder deze omstandigheden kan van Camilleri worden verwacht dat zij ter zitting van 4 september 2014 “haar zaakjes op orde heeft”. […] Dat zij zich op de bescherming van haar bronnen beroept (wat haar goed recht is) maakt niet zonder meer dat zij (in  kort geding) niet inzichtelijk zou kunnen maken op welk feitenmateriaal haar publicaties zijn gebaseerd.

Een groot deel van de beschuldigingen aan het adres van Wubbeling, baseert Camilleri op een interview met een Ghanese hoofdofficier van justitie. 'Van een dergelijk interview nog van de beweerde inhoud heeft Camilleri enig stuk in het geding gebracht.'

Met de betrekking tot illegale adoptie acht de rechter alleen bewezen dat er bemoeienis was met een adoptieprocedure. Door Camilleri gebezigde termen als ‘mensenhandel’, ‘forse betalingen’ en ‘illegale adoptiehandel’, zijn niet onderbouwd.
Hetzelfde geldt voor  ‘seksueel roofdier’ en ‘liefhebber van extreem jonge prostituees’. Camilleri leverde hiervoor geen bewijs. 'Afgezien van een verklaring van Beatrice, die volgens Wubbeling overigens de minnares van Paes is', aldus de rechter in haar vonnis.

Over de transcriptie van de beruchte moordaanslagopname (een door Paes vaak aangehaalde opname waarop volgens hem te horen is hoe Wubbeling een moord op hem beraamt, red.) die ook in het artikel ‘Paradijs voor pedo’s –wordt vervolgd – een rol speelt, oordeelt de rechter:
Hieruit blijkt “niet meer dan dat de personeelsvergadering een “vakbondsachtig karakter” heeft waarin wordt gesproken over een conflict tussen werknemers en hun werkgever (Paes). Het “ergste” dat Wubbeling gezegd heeft (ook volgens de pleitnota van de raadsman van Camilleri) is: Let me tell you, he (Paes) will not pay! Oh, he (Paes) deserves a lesson, he deserves a good lesson.”

Er is ook geen bewijs getoond dat Wubbeling wordt gezocht door Interpol, noch dat in Nederland een (strafrechtelijk) onderzoek loopt tegen Wubbeling, zo luidt het vonnis. 'Dit terwijl Paes al in december 2010 met de politie in Limburg heeft gesproken en in februari 2011 ook aangifte heeft gedaan tegen Wubbeling. Kennelijk is door justitie in Nederland geen vervolg aan deze aangifte gegeven.
In Ghana lopen er wel aanklachten tegen Wubbeling. Anders dan Camilleri is de voorzieningenrechter echter van oordeel dat, mede tegen de achtergrond van de aanzienlijke positie die Paes in Ghana bekleedt, vraagtekens kunnen worden geplaatst bij de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van het justitiële apparaat in Ghana, in elk geval waar het Wubbeling en Boateng aangaat.'

Het Vonnis
'Opvallend aan de wijze waarop Camilleri haar verdenkingen tegen Wubbeling en Boateng inkleedt, zijn niet alleen de (op zijn zachtst gezegd) pittige bewoordingen, maar ook dat zij in dit conflict consequent een kant kiest, te weten die van Paes. In geen van de artikelen is enige nuance te vinden.' 

Ten aanzien van Crimesite Camilleri oordeelt de rechter dat:

  • Camilleri de artikelen over Wubbeling offline moet houden;
  • Camilleri de foto’s van Wubbeling en Boateng offline moet halen, en hen moet anonimiseren in artikelen waarin zij zijdelings voorkomen;
  • Camilleri binnen 3 dagen een rectificatie op de website moet plaatsen voor de duur van een week;
  • Camilleri bij de huidige stand van onderzoek niet opnieuw mag publiceren over Boateng en Wubbeling. Bij nieuw bewijs mag de website dit zelf weer afwegen.
  • Camilleri aan Google moet verzoeken om de artikelen over WUbbeling en Boateng te verwijderen. Hiervan moet een afschrift worden overlegd aan de advocaat van Wubbeling en Boateng.
  • Camilleri geen geldbedrag/schadevergoeding hoeft te betalen aan Wubbeling en Boateng. Het bedrag van 124.000 euro is onvoldoende onderbouwd. Bovendien is er het risico dat Wubbeling en Boateng het bedrag niet terugbetalen, zo neemt de rechter mee in haar overweging, omdat Wubbeling en Boateng beperkte middelen hebben zij procederen zij met behulp van een toevoeging (pro deo).

Camilleri heeft inmiddels gerectificeerd.

Ten aanzien van Paes ziet de rechter dat er sprake is van twee ruziënde partijen, die elkaar beiden beschuldigen. 'Bij de publicaties op Paes’ website gaat het om (persoonlijke standpunten van) privé-personen die niet zijn aan te merken als (objectieve) journalistieke nieuwsbronnen. […] De lezer zal aan de publicaties op de website van Paes niet eenzelfde waarde toekennen als aan de publicaties op de website van Camilleri.'

'Op grond van voorstaande oordeelt de rechter dat het geschil dat Paes heeft met Wubbeling en Boateng niet in een kort geding kan worden beslecht. Op tal van punten is nader onderzoek naar de feiten vereist, waarvoor het kort geding zich niet leent.'
Wel moet Paes het artikel van Camilleri van zijn website verwijderen, evenals een foto van Boateng.

Sanne Terlingen was aanwezig bij het kort geding tussen Wubbeling en Boateng & Crimesite Camilleri, Matt Hoorn en Arthur Paes. De livetweets zijn terug te lezen via de hashtag #Paeszaak.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons