Oproep: hoe is gender van invloed op jouw leven?

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

Global Goal 5 stelt dat vrouwen in 2030 evenveel kansen moeten krijgen als mannen om mee te beslissen binnen de politiek, de economie en het openbare leven. Mannen en vrouwen moet niet alleen gelijke rechten hebben op papier, maar ook in de praktijk.

Hoewel er onder de millenniumdoelen al veel successen zijn geboekt op dit gebied, blijft discriminatie op basis van gender een realiteit voor veel vrouwen en meisjes op de wereld. Om dit doel te bereiken zal er de komende vijftien jaar daarom flink gewerkt moeten worden aan de positie van vrouwen en meisjes.

De status van de aarde

Met het aannemen van de Global Goals in september 2015 hebben het Earth Charter en het CEE besloten een serie thematische rapporten te publiceren die zullen focussen op ethiek en waarden binnen de doelen, om zo duurzame verandering te kunnen garanderen. In dit eerste Earth Report wordt de actuele status van de aarde belicht met een focus op gelijkheid tussen mannen en vrouwen, en de empowerment van vrouwen en meisjes. 

Mannen en vrouwen gelijkGlobal Goal 5De positie van meisjes en vrouwen is al flink verbeterd de afgelopen jaren. Zo gingen er in 1990 nog 74 meisjes per 100 jongens naar de basisschool in Zuidelijk Azië, maar in 2012 was dit aantal gelijk. Wereldwijd komen er steeds meer vrouwelijke politici bij. Toch vormen mannelijke politici nog steeds de overgrote meerderheid. En in Noord-Afrika is minder dan een op de vijf betaalde banen, buiten de agrarische sector, van vrouwen. 

Hoe we denken over mannen en vrouwen

Volgens het Earth Charter en CEE hangt het succes van dit doel voor een groot deel af van onze eigen ideeën over gender. Sociaal-culturele normen, economische structuren, religieuze waarden, familie en de maatschappij hebben grote invloed op ons denken over man-vrouwverhoudingen. Door gender stereotypering gaan er bijvoorbeeld minder vrouwen en meisjes naar school en is het voor hen lastiger om eigen keuzes te maken op het gebied van seksualiteit en relaties. Ideeën over gender bepalen ook welke banen vrouwen wel of niet kunnen aannemen, of ze zelf over hun geld kunnen beschikken en van welke publieke faciliteiten ze wel of niet gebruik kunnen maken.

Ook bijdragen aan het Earth Report?

Hoe spelen genderverhoudingen een rol in jouw leven? Vormen ongeschreven regels en verwachtingen over bepaalde genderrollen een obstakel voor de dingen die je zou willen doen of bereiken in je leven? En ben je benieuwd naar een mondiale vergelijking? Vul dan voor 29 februari de enquête voor het Earth Report in.

 

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons