Open brief aan het kabinet

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

We weten allemaal dat in ontwikkelingslanden veel mensen op het platteland wonen en werken. Het zijn deze mensen die een sleutelrol spelen in de oplossing van het honger- en armoedeprobleem. Door zich te organiseren, nemen zij hun ontwikkeling zelf ter hand. Hun landbouworganisaties bevorderen democratie, een betere inkomensverdeling en de economische ontwikkeling van een land. De Nederlandse plattelandsledenorganisaties en hun ontwikkelingsorganisatie Agriterra steunen deze boerenorganisaties al ruim elf jaar in hun streven sterk en representatief te worden. We doen dit met financiële middelen en met advies ‘van boer tot boer’. We doen dit niet alleen, maar met collega’s uit andere westerse landen, zoals België, Frankrijk, Zweden, Finland en Canada. En we hebben de afgelopen jaren duidelijk aangetoond dat onze aanpak werkt.

 

De Nederlandse overheid is al bekend met het effect van "Boeren tegen Armoede" en steunt dit werk volop. Echter, om op grote schaal verschil te kunnen maken, is meer nodig, veel meer. Maar wij hebben ontoereikende financiële toezegging mogen ontvangen voor 2010 en daarna. Wij hebben begrip voor de tijd die ambtelijke processen kosten. Maar de huidige onzekerheid plaatst ons voor een levensgrote tweesprong: als we op dit moment in de geschiedenis niet in staat worden gesteld om boerenorganisaties op de benodigde schaal te steunen, laten we -bedrijfsleven en regeringen- de beste kans ooit liggen. Juist nu, terwijl organisaties van boeren sterker worden en steeds beter in staat zijn hun rol in de maatschappij te vervullen, moeten we doorgaan hen mede in stelling te brengen in de laatste eindspurt naar het behalen van de Millennium doelen.

 

Wat moeten we nog meer doen om ons punt te maken? Wij hebben alles gedaan wat we beloofd hadden. Landbouw was jarenlang een onderwerp dat weinig aandacht vanuit de ontwikkelingssector kreeg. Sinds de start van onze inspanningen en vooral sinds het programma "Boeren tegen Armoede", is de internationale aandacht voor landbouw als de motor voor ontwikkeling, enorm toegenomen. Zelfs het rapport van de Wereldbank over 2008 was grotendeels gewijd aan landbouwontwikkeling en aan de rol van producenten­organisaties daarin. Dat er nu wereldwijd aandacht voor de landbouw is, komt vooral doordat de condities zodanig veranderd zijn dat investeren in landbouw nu ook werkelijk tot ontwikkeling leidt. En deze verbeterde condities zijn het gevolg van de duidelijke toename van organisaties van de mensen waar het om gaat: de boer(inn)en in ontwikkelingslanden.  

 

Van hen is al 19% georganiseerd en dit aantal groeit gestaag. Het zijn deze georganiseerde boeren die met hun organisaties een onmisbare schakel vormen in het totaal aan ontwikkelingswerk vanuit Nederland en andere westerse landen.

 

Wij werken met deze boeren, zij vormen de kern van ons werk, op basis van hun eigen ideeën. Daarom is onze aanpak effectief. En daarom verdient het ‘Boeren tegen Armoede’ programma uw steun. U zegde steun aan onze werkwijze toe, geld is er dus, de organisatie is er, het plan ligt er… wij stellen voor nu door te pakken. Wij hopen dan ook van harte dat wij de bijdrage voor de opbouw van sterke boerenorganisaties in ontwikkelingslanden zullen gaan terugzien in de Begroting op de derde dinsdag in september, dit jaar en in de komende jaren! We hopen ook dat u in het contact met regeringsleiders deze succesvolle vorm van ontwikkelingssamenwerking onder de aandacht blijft brengen.

 

 

Deze brief is ondertekend door:

 

§  Albert Jan Maat, voorzitter Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO Nederland) en voorzitter Agriterra

§  Jos van Campen, voorzitter Nationale Coöperatieve Raad voor land- en tuinbouw (NCR)

§  Wilco de Jong, voorzitter Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK)

§  Ien Vinkenburg-Bos, voorzitter NBvP, Vrouwen van Nu

§  Lina v. Zanten-Hagelvlag, voorzitter Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging

§  Corrie Hagoort en Marja Temmink, duo-voorzitters ZijActief Nederland, katholiek vrouwennetwerk

§  Sjaan Paridaans, voorzitter KVO (Katholieke Vrouwenorganisatie)

 

  

Cc:   – Vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken

       – Vaste Kamercommissie Landbouw

       – GPD en ANP persdiensten

  

Correspondentieadres (en voor nadere informatie):

 

Agriterra

José van Gelder, hoofd communicatie

Postbus 158

6800 AD  Arnhem

Telefoon: (026) 35 42 079

Fax: (026) 44 55 978

e-mail: vangelder@agriterra.org

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons