Onderzoek naar financieren mensenrechtenschendingen WWF

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

Een lid van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) gaat uitzoeken of de aanklacht tegen het World Wide Fund for Nature (WWF), dat het mensenrechtenschendingen in Kameroen zou financieren, klopt. Opmerkelijk nieuws aangezien dergelijke processen voorheen alleen werden gebruikt voor onderzoek naar multinationale bedrijven.

De 'Pygmy' volkeren van Centraal-Afrika zijn traditionele jager-verzamelaars die in de regenwouden in heel Centraal-Afrika voorkomen. De term 'Pygmee' heeft een negatieve bijklank gekregen, maar is door sommige inheemse groepen teruggewonnen als een term van de identiteit. In de eerste plaats zullen deze gemeenschappen zichzelf identificeren als 'bosbewoners' vanwege het fundamentele belang van het bos voor hun cultuur, levensonderhoud en geschiedenis.

In februari diende de mensenrechtenorganisatie Survival International, die zich inzet voor inheemse volksstammen, een klacht in tegen het WWF. De natuurorganisatie zou zich schuldig maken aan verschillende vormen van gewelddadige mishandeling en intimidatie tegen Baka ‘Pygmeeën’ in Kameroen door het financieren van anti-stroperij patrouilles. Survival beweerde daarnaast dat het WWF faalde in het verstrekken van informatie aan de lokale bevolking over de projecten die zouden plaatsvinden op hun land.

Het is de eerste keer dat een non-profit organisatie op deze manier wordt onderzocht. Deze procedure wordt gewoonlijk gebruikt als een controle op misbruik door multinationals – zoals mijnbouw, houtkap en plantage bedrijven. De aanvaarding van de klacht wijst erop dat de OESO WWF zal houden aan dezelfde normen voor mensenrechten als winstgevende bedrijven.

WWF financiert anti-stroperij teams in Kameroen en elders in het Congobekken, constateerde Survival. Baka en andere regenwoud stammen hebben systematische misbruik gemeld, gepleegd door deze troepen, waaronder arrestaties, mishandelingen, martelingen en zelfs de dood, over een periode van meer dan twintig jaar. Baka hebben volgens Survival herhaaldelijk verhaal gedaan van de activiteiten van deze anti-stroperij teams in de regio.

Over de OESO:De intergouvernementele organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), of Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), werd in 1961 opgericht als uitvloeisel van het Marshall Plan. De OESO is een samenwerkingsverband van 34 landen om sociaal en economisch beleid te bestuderen en te coördineren. De aangesloten landen proberen gezamenlijke problemen op te lossen en internationaal beleid af te stemmen.

Reacties 

WWF heeft de aantijgingen van Survival verworpen. Zij erkent dat misbruik heeft plaatsgevonden, maar in een verklaring uit 2015, stelt een woordvoerder dat dergelijke incidenten 'lijken te zijn verzwakt', ondanks herhaalde verklaringen van de Baka zelf. In reactie op de OESO, noemde de organisatie de politieke instabiliteit in de regio en moeilijkheden in het proces van het creëren van "beschermde gebieden" voor het behoud van de natuur als de belangrijkste redenen dat mensenrechtenschendingen hadden plaatsgevonden. Het ontkende niet haar betrokkenheid bij de financiering, training en uitrusting van bewakers.

De natuurorganisatie stelde daarnaast de bewakers die actief zijn in WWF-gebieden te zullen voorzien van mensenrechtentrainingen.
 
De directeur van Survival, Stephen Corry, laat weten: "Dat de OESO onze klacht erkent, is een grote stap voor kwetsbare bevolkingsgroepen. Het werk van WWF heeft geleid tot tientallen jaren van pijn voor inheemse volksstammen in het Congobekken. Als WWF niet kan garanderen dat haar beleid voldoet aan de VN en de OESO-normen, moet het haar niet financieren. Wat voor goed werk zij ergens ook probeert te verrichten, er is geen enkel excuus voor het financieren van mensenrechtenschendingen. De grote natuurbeschermingsorganisaties moet stoppen met de diefstal van tribal land door samen te spannen. Inheemse volkeren zijn de beste natuurbeschermers en voogden van de natuurlijke wereld. Ze moeten in de voorhoede van de milieubeweging." 

Reactie WNF Nederland, 6 januari 2016: 

"Het Wereld Natuur Fonds (WNF) neemt alle aantijgingen van mensenrechtenschendingen heel serieus. Wij zijn bezorgd over de situatie van inheemse volkeren overal ter wereld en de Baka in Kameroen in het bijzonder. 

WNF wil samen met de lokale bevolking, overheid en partnerorganisaties toekomstbestendige oplossingen vinden om de natuurlijke omgeving waarin de Baka leven te beschermen. We staan altijd open voor dialoog en we vinden dat we juist samen moeten optrekken om de natuur en de mensen die ervan afhankelijk zijn te beschermen. Wij omarmen daarom ook het advies van de OESO voor een bemiddelingstraject."

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons