Olie uit Ecuador of natuurbehoud?

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

Tijdens een conferentie over klimaatverandering gehouden in Quito in oktober zei de Ecuadoraanse president Rafael Correa dat het voorstel voor het project ITT niet alleen een innovatief idee inhoudt op energetisch gebied, namelijk olie in de grond laten, in ruil voor een compensatie van de rest van de wereld, het betekent ook een ommezwaai in de economische logica: niet alleen goederen compenseren, maar ook ecologische waarden. Waarden die een bijdrage leveren aan het welzijn van de mensheid.

Het Yasuní Park
Het Nationale Park Yasuní heeft een oppervlakte van bijna een miljoen hectare en is dankzij een rijkdom aan flora en fauna door de UNESCO uitgeroepen tot Wereld Biosfeerreservaat.  Het ecologisch reservaat Yasuní is het gebied met de grootste culturele en biologische diversiteit van de planeet. Er wordt beweerd dat een hectare in het reservaat meer plantensoorten herbergt dan er in de hele VS en Canada te vinden zijn. Het Park bevindt zich in het Amazonegebied, grenzend aan Peru.

Hoewel het een Nationaal Park betreft, zijn er niettemin in het verleden olielicenties verstrekt aan diverse oliemaatschappijen. Elizabeth Bravo, voorzitter van Acción Ecológica, een milieuorganisatie die deel uitmaakt van OlieboorFriends of the Earth Internationaal, legt uit dat de olieactiviteiten in een Nationaal Park mogelijk zijn vanwege een wettelijk vacuüm. Terwijl de wet op de fossiele brandstoffen dergelijke activiteiten mogelijk maakte, waren ze volgens de wet op de bosbouw verboden. In de jaren negentig zijn de grenzen van het park verlegd om deze wet te kunnen omzeilen. Vervolgens zijn er ook enkele wetten gewijzigd. Dit alles zorgt er nu voor dat er veel aan oliewinning wordt gedaan binnen het park."

Het Project ITT
ITT staat voor het bijna onuitspreekbare Itschpingo-Tambococha-Tiputini, een gebied binnen het Nationale Park Yasuní, dat een geschatte voorraad zware olie heeft van 920 miljoen vaten. Wat behelst het initiatief ITT van de Ecuadoraanse regering precies? Volgens Lucía Gallardo, adviseur van de Minister van Buitenlandse Zaken op het gebied van milieu en technisch coördinator van het initiatief, is het een voorstel om bijna een miljoen olievaten van het olieveld ITT in de grond te laten en zodoende een bijdrage te leveren aan de reductie van de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd. Met de prijzen van een half jaar geleden, zou Ecuador jaarlijks zo'n 720 miljoen dollar mislopen. Het land vraagt aan de internationale gemeenschap een tegemoetkoming van de helft van dit bedrag. Geld dat gebruikt zal worden voor de ontwikkeling en ten goede moet komen aan de arme bevolking van het land en de productie van alternatieve energiebronnen.

Het lijkt heel wat om bijna een miljoen vaten onder de grond te laten in deze tijden van olieschaarste. Maar die hoeveelheid voorziet amper in 12 dagen van de wereldconsumptie.

Tegenstrijdigheid
Zijn de plannen van de regering wel zo bevorderlijk voor Yasuní Park? Blijkbaar niet, aangezien op het moment dat president Correa zijn voorstel presenteerde op de Conferentie, er buiten de zaal een groep Huaorani-indianen protesteerde omdat er een olielicentie was afgegeven in het bij ITT gelegen Blok 31. Luis Agua, vertegenwoordiger van de bijna drieduizend indianen woonachtig in het gebied, beweert dat "als ze eenmaal olie gaan winnen, wij te kampen zullen krijgen met verontreiniging van water en lucht. Geen enkel land kan de garantie afgeven dat de olieproductie 100% schoon zal zijn. Wij denken dat op het moment dat de oliemaatschappijen binnenkomen, ons bestaan zal ophouden."

Inmiddels is de licentie aan Petrobras om in Blok 31 te gaan werken, goedgekeurd. Elizabeth Bravo van Acción Ecológica vertelt dat er slechts twee gebieden in het Yasuní Park met olievoorraden zijn die niet worden geëxploiteerd. Een is Blok 31, waarvoor de licentie reeds is afgegeven. En dan is er ook nog het blok ITT, waarvan het voorstel is om de olie in de grond te laten. Idealiter zou in beide gebieden de olie ongemoeid worden gelaten.

De technisch coördinator van het initiatief, Lucía Gallardo, legt deze schijnbare tegenstrijdigheid uit tussen de plannen voor ITT en Blok 31: "We hebben nooit een voorstel willen doen dat een totaal andere wending zou geven aan onze oliepolitiek ten aanzien van het Yasuní Park, omdat we niet hebben willen liegen tegen de wereld. In het Park wordt olie gewonnen. Op het eerste gezicht is er sprake van tegenstrijdigheid, maar men moet begrijpen dat we de huidige situatie hebben geërfd van vorige regeringen. Er is sprake van negatieve invloeden op de duurzaamheid van Ecuador en nu zijn we bezig om dit recht te zetten, maar dat gaat stap voor stap".

Internationale steun
Volgens Gallardo zijn er al toezeggingen gedaan om het project ITT te steunen, vooral vanuit Europa, met name Italië, waar ze bereid zijn te onderhandelen om een bijdrage te leveren in de vorm van kwijtschelding van de EcuadoraanEcuadorse buitenlandse schuld. Spanje, Duitsland en Noorwegen hebben aangegeven mee te willen doen. Vanuit de Verenigde Staten zijn het vooral NGO's en particulieren die hun steun betuigen.

Mocht de steun voor het plan uiteindelijk niet voldoende zijn, dan zou dat een groot fiasco betekenen voor iedereen. Ecuador verliest omdat het gefaald heeft datgene te doorbreken wat Gallardo de 'perverse exploitatie van de hulpbronnen' noemt, maar het zou ook falen om een nieuw ontwikkelingsmodel te starten. Ook op het gebied van internationale samenwerking zou er sprake zijn van verliezers, omdat er kansen zouden zijn blijven liggen. Mocht het zo ver komen, dan zal er geen andere mogelijkheid overblijven dan de olie van ITT uit de grond te halen, al zou dat moeten gebeuren met inachtneming van strikte milieunormen.

Meedoen?
Er zijn campagnes gestart  om de oliewinning in het hele Yasuní Park te doen staken. Volgens de internetpagina www.sosyasuni.org zou met geld een bijdrage kunnen worden geleverd aan: een halt toeroepen aan de klimaatverandering; bescherming van de biodiversiteit; bescherming van de Huaorani-indianen en een economische omslag voor Ecuador.

 

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons