Nieuwe brochure VeM

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

Het bereiken van verschillende groepen in de samenleving is noodzakelijk
voor het welslagen van milieubeleid. Betrekken van allochtone groepen
bij milieuonderwerpen, met name ook vrouwen, vindt VeM van groot belang.

Een van de doelstellingen van VeM is het betrekken van nieuwe groepen
vrouwen bij milieuzaken. De 'Themacyclus Milieu' is een voorbeeld van
hoe VeM dit de afgelopen jaren vorm heeft gegeven. In verschillende
steden zijn een aantal bijeenkomsten georganiseerd rond het onderwerp
'milieu'. Om deze bijeenkomsten toegankelijk te maken voor vrouwen van
allerlei achtergronden zijn er thema's gekozen die dichtbij de
dagelijkse leefwereld staan, zoals voeding en verzorging.

De brochure 'Vrouw en Milieu: divers naar duurzaamheid' geeft een
interessante inkijk in een van de succesvolle multiculturele
milieuprojecten van VeM. Bovendien kunnen de inzichten en ervaringen die
in de brochure worden beschreven goed worden gebruikt ter inspiratie of
als leidraad voor nieuwe multiculturele milieuprojecten!

De brochure is te bestellen via www.vrouwenmilieu.nl (onder
'Publicaties', € 3,50 excl. verzendkosten). Hier vindt u ook meer
informatie over VeM en waar de Themacyclus Milieu op dit moment
georganiseerd wordt.

———————————————————————–
Noot voor de redactie:
Wilt u meer informatie over de activiteiten van VeM en dit persbericht,
neem dan contact op met Elke Wisseborn, directeur van VeM, tel:
030-2321726, of per mail: ewisseborn@vrouwenmilieu.nl

Bijlage: Foto brochure 'Vrouw en Milieu: divers naar duurzaamheid'

www.vrouwenmilieu.nl

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons