Nieuw onderzoek: zijn wij mondiale burgers?

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee
Driekwart van de Nederlanders doneert aan goede doelen en de helft vindt dat zij niet meer kansen moeten hebben op een baan dan een Poolse werknemer in ons land. Dat blijkt uit het vandaag verschenen onderzoek naar mondiaal burgerschap van NCDO. Met ons mondiale bewustzijn zit het wel snor, concludeert NCDO. Maar ons duurzame gedrag…

Driekwart van de Nederlanders doneert aan goede doelen en de helft vindt dat zij niet meer kansen moeten hebben op een baan dan een Poolse werknemer in ons land. Dat blijkt uit het vandaag verschenen onderzoek naar mondiaal burgerschap van NCDO. Met ons mondiale bewustzijn zit het wel snor, concludeert NCDO. Maar ons duurzame gedrag kan beter.

Zijn Nederlanders mondiale burgers? Daarover gaat het nieuwe onderzoek ‘Nederlanders & Mondiaal Burgerschap’ van NCDO, het kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. Voor het liet NCDO een brede peiling doen naar onze houding en ons gedrag als wereldburger. Zijn we ons bewust zijn de wederzijdse afhankelijkheid in de wereld en vinden we dat alle mensen gelijkwaardig zijn? Voelen we ons verantwoordelijk voor mondiale problemen en gedragen we ons daar ook naar?

Uit de peiling blijkt dat Nederlanders de principes van mondiaal burgerschap in grote lijnen onderschrijven. We begrijpen dat we wereldwijd afhankelijk van elkaar zijn en vinden dat mensen gelijkwaardig zijn. Zo weten we dat het beschermen van bossen in Brazilië goed is voor het klimaat in Nederland en dat goedkope kleding hier samenhangt met lage lonen in arme landen. Ook vinden we dat we dat vrijheid van meningsuiting voor mensen in arme landen net zo belangrijk is dan bij ons en dat wij niet meer recht hebben op een baan dan een Pool in ons land. Vooral hoger opgeleiden en stemmers op GroenLinks, D66 en klein christelijke partijen scoren hier hoog op.

Auto en vlees 

We voelen ons redelijk mondiaal burger, concludeert het NCDO. De hamvraag is echter of we ons ook als mondiaal burger gedragen. Dat doen we minder overtuigend. Ronduit goed scoort het doen van vrijwilligerswerk en het geven aan goede doelen: ruim veertig procent van de Nederlanders is actief als vrijwilliger en driekwart doneert regelmatig aan een goed doel. Ook in ons dagelijkse leven willen we best rekening houden met mens en milieu: we draaien de kraan op tijd dicht en gooien geen batterijtjes bij het afval. Maar dat duurzame gedrag moet niet te veel moeite kosten.  Zo nemen we nog altijd massaal de auto bij langere afstanden, laten we het vlees niet staan en kiezen we niet vaak voor fairtrade producten. Nederlanders gedragen zich nog niet echt als mondiaal burgers, concludeert NCDO. Vooral in de categorieën duurzaam consumentengedrag en mobiliteit is volgens de onderzoekers nog winst te halen.

Budgetsteun onder druk

Het nieuwe NCDO-onderzoek borduurt voort op de Barometer Internationale Samenwerking, dat jarenlang het draagvlak voor internationale samenwerking in Nederland onderzocht. Het nieuwe onderzoek is breder van opzet, maar een aantal vragen over het draagvlak ontwikkelingssamenwerking bleef behouden.  Daaruit blijkt dat nog altijd een ruime meerderheid van de Nederlanders (64%) het belangrijk vindt dat we mensen in arme landen helpen zich te ontwikkelen. Slechts 7% vindt dit onbelangrijk. Deze percentages zijn al jarenlang ongeveer gelijk. Dat betekent dat het draagvlak voor het principe van internationale samenwerking stabiel blijft.

Wat wel verschuift, is onze mening over het budget voor ontwikkelingssamenwerking: 48% vindt dat dat minder mag worden. Een even grote groep vindt dat het budget gelijk moet blijven of groter moet worden. In 2006 vond nog slechts 37% dat het budget naar beneden moest. In dat jaar vond 17% dat het budget omhoog moest. In 2012 is dat nog maar 4%. De steun voor het overheidsbudget voor ontwikkelingshulp blijft dus overeind, maar staat wel onder druk. Uit eerder onderzoek blijkt overigens dat ‘eerst onze eigen economie op orde krijgen’ de belangrijkste reden is om voor vermindering te pleiten.

Het hele rapport is te downloaden op www.ncdo.nl. Het onderzoek werd in juni en juli uitgevoerd door TNS-Nipo, door middel van een representatieve steekproef onder 2.250 Nederlanders.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons