Nederlandse top schaart zich samen met studenten achter de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

De Erasmus Universiteit in Rotterdam ademt kennis. Niet gek dat juist binnen deze muren het állereerste nationale debat plaatsvond over de toekomst van de wereld. Voor die toekomst ligt er sinds vorig jaar september een kant en klaar plan op tafel: 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) die onder andere gaan over armoede, onderwijs, gezondheid, duurzame energie, inclusieve economie, vrede en veiligheid. Secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-moon noemde deze ‘agenda voor 2030’ eerder al een roadmap voor mens en planeet. Dat we hard met deze doelen aan de slag moeten is geen twijfel over mogelijk. Maar hoe we de SDGs samen gaan behalen blijkt nog een ingewikkelde puzzel.

David Nabarro, VN-adviseur voor de SDGs slaat donderdag de spijker op zijn kop: “We moeten het behalen van deze doelen onze belangrijkste taak maken. Dit moet de uitdaging zijn waar we wereldwijd gezamenlijk aan werken en waarbij niemand wordt buitengesloten.”

Orde op zaken stellen in eigen huis

De SDGs gelden voor alle landen, dus ook voor Nederland. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzocht hoe Nederland ervoor staat op de 17 doelen en trapt donderdag af met een presentatie van zijn bevindingen. Nederland doet het over het algemeen goed is de conclusie van het CBS. Maar toch blijven we op belangrijke punten steken, of lopen we op bepaalde doelen achter in vergelijking met de landen om ons heen. Deze aandachtspunten zijn bijvoorbeeld duurzame landbouw, CO2-uitstoot, circulaire economie, armoede en gelijkheid tussen man en vrouw. Zo is Nederland nummer één op het gebied van fosfaatuitstoot, meer mensen leven onder de nationale armoedegrens dan tien jaar geleden en vrouwen verdienen in Nederland nog steeds minder dan mannen voor hetzelfde werk.

Ook minister Ploumen merkt in een panelgesprek op dat Nederland het veel beter kan doen op het gebied van gendergelijkheid, wijzend naar de vier mannelijke panelleden aan haar rechterzijde. Nederland kan een voorbeeldfunctie innemen op de SDGs, maar dan moeten we volgens minister Ploumen wel orde op zaken stellen in eigen huis.

De mammoettanker begint te draaien

Ook het bedrijfsleven is donderdag flink vertegenwoordigd. “Meer en meer bedrijven realiseren zich dat het in stand houden van armoede geen duurzame business case oplevert”, vertelt Paul Polman, CEO van Unilever. “Door het realiseren van gelijkheid tussen mannen en vrouwen zou de wereldeconomie met 28 biljoen dollar groeien, dat is gewoon de realiteit. Bedrijven zijn onderdeel van de oplossing en moeten hun verantwoordelijkheid nemen, ook al is de eerste stap wellicht wat oncomfortabel.” De relatief kleine investering in de doelen levert bedrijven uiteindelijk veel meer op. Niet investeren betekent juist grote verliezen volgens Polman. Denk maar eens aan de gevolgen van klimaatverandering op het bedrijfsleven.

Hugo von Meijenfeldt, Nationale Coördinator Implementatie SDGs merkt in een deelsessie op dat steeds meer bedrijven en financiële instellingen de urgentie van de SDGs beginnen in te zien. “Ik merk dat er steeds meer beweging zit in deze sectoren, de mammoettanker is al een kwartslag aan het draaien”, aldus Von Meijenfeldt. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het nieuwe SDG Investing (SDGI) initiatief, waarmee 18 financiële Nederlandse instellingen zich committeren aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

transform your world SDGAnne Marie Hazenberg/NewMediaBrains

Aandacht voor stemmen die niet gehoord worden

Er wordt donderdag niet alleen een beroep gedaan op het bedrijfsleven. Ook inzet van de overheid, de maatschappelijke sector en kennisinstellingen is essentieel voor het behalen van de doelen. Bart Romijn, directeur van Partos, ziet een belangrijke rol weggelegd voor NGO’s: “het is de taak van de maatschappelijke sector om de hele maatschappij te betrekken bij deze doelen en aandacht te vragen voor juist die stemmen die niet gehoord worden.” Romijn stipt ook het belang van samenwerking aan voor de doelen. “In meer dan 100 landen is de ruimte voor maatschappelijke organisaties beperkt. Bedrijven kunnen ons helpen deze ruimte te claimen”, aldus Romijn.

Daniëlle Hirsch, directeur van Both Ends richt zich vervolgens tot de Nederlandse overheid: “Nederland is een power house. We kunnen de doelen behalen maar er is geen tijd om op anderen te wachten. De Nederlandse overheid moet nu opstaan en de leiding nemen.”

Toekomstige generaties als koplopers

We hebben koplopers nodig, leiders die de meute aansporen, duurzame doeners en denkers om de doelen te behalen. Onder de deelnemers van Transform Your World bevinden zich tientallen studenten. “We moeten anders denken, ons geld anders besteden en anders rapporteren”, zegt Nabarro. “Studenten en universiteiten zijn hiervoor cruciaal.”

Jongerenvertegenwoordiger Sahar Afzal sluit af: “niemand gaat onze toekomst voor ons veranderen, dat moeten we zelf doen. Dit besef is ontzettend sterk onder jongeren en daar wordt ook actie op ondernomen.” Waar moeten we de koplopers zoeken van een duurzame en eerlijke wereld in 2030? Misschien wel in een hele andere hoek dan op dit moment wordt gedaan.

Transform Your World is een initiatief van de Dutch Sustainable Growth Coalition en de Economische Faculteitsvereniging in samenwerking met het SDG Charter. Benieuwd naar de uitkomsten van de ochtendsessies? Download het outcome document.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons