Nederlanders: vrede en veiligheid belangrijkste werelddoel

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

Vrede en veiligheid zijn volgens Nederlanders cruciaal voor een betere wereld. Van alle 17 nieuwe werelddoelen, hechten Nederlanders de grootste waarde aan dit doel. De aanpak van klimaatverandering – een speerpunt van de nieuwe agenda – behaalt niet meer dan een 12e plek. Twee op de vijf Nederlanders vinden dat ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan de aanpak van armoede. Dit blijkt uit een opiniepeiling van Kaleidos Research onder 1083 Nederlanders. 

[[{“fid”:”40227″,”view_mode”:”file_styles_artikel_volle_breedte”,”fields”:{“format”:”file_styles_artikel_volle_breedte”,”field_file_image_title_text[und][0][value]”:”Global Goals – what can you do?”,”field_file_image_alt_text[und][0][value]”:”Global Goals – what can you do?”},”type”:”media”,”attributes”:{“alt”:”Global Goals – what can you do?”,”style”:”height:327px; width:581px”,”class”:”file-file-styles-artikel-volle-breedte media-element”}}]]

Wat kan jij doen voor de werelddoelen? (video in het Engels)

Onder luid applaus stelden ruim 150 wereldleiders, waaronder onze eigen premier, vrijdag in New York de nieuwe ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties vast. Deze agenda is de opvolger van de millenniumdoelen en vormt de komende 15 jaar een blauwdruk voor de aanpak van armoede, ongelijkheid en milieuproblemen wereldwijd. Bij het opstellen van deze nieuwe afspraken is extra aandacht besteed aan de aanpak van klimaatverandering, gelijke rechten en aan vrede en veiligheid. Een indrukwekkende lijst van in totaal 17 nieuwe werelddoelen (of: sustainable development goals) is het eindresultaat van jarenlang overleg. Wat vinden Nederlanders eigenlijk van deze nieuwe internationale afspraken voor duurzaamheid en ontwikkeling?

Vrede en veiligheid steekt er met kop en schouders bovenuit

Duurzaamheid niet populair
Gevraagd naar welke drie van deze 17 nieuwe doelen volgens Nederlanders het belangrijkste zijn voor een betere wereld, steekt ‘vrede en veiligheid’ er met kop en schouders bovenuit (zie figuur 1). Ruim de helft (57%) kiest dit nieuwe werelddoel. Twee doelen die al een aantal jaar op rij als belangrijkste worden genoemd – goed onderwijs en goede gezondheidszorg voor iedereen – volgen op afstand en maken de top drie compleet. Betekent de uitgesproken voorkeur voor vrede en veiligheid dat Nederlanders de nieuwe en bredere ontwikkelingsagenda in zijn geheel omarmen? Niet helemaal. De hekkensluiters van de door Nederlanders gekozen werelddoelen kleuren diepgroen. De nieuwe werelddoelen met een focus op duurzaamheid zijn veruit het minst populair. Slechts een kleine groep hecht een groot belang aan doelen als duurzame consumptie (7%) en het beschikbaar maken van betaalbare duurzame energie (5%) om een betere wereld te bereiken. 

Figuur 1. Wat zijn volgens u de belangrijkste doelen om te komen tot een betere wereld? (max 3 antwoorden).

[[{“fid”:”44511″,”view_mode”:”default”,”fields”:{“format”:”default”,”field_file_image_alt_text[und][0][value]”:””,”field_file_image_title_text[und][0][value]”:””},”type”:”media”,”attributes”:{“style”:”height:222px; width:580px”,”class”:”file-default media-element”}}]]

Klimaatverandering laag op de lijst
Opmerkelijk is dat ook de aanpak van klimaatverandering maar weinig populair is. Slechts 11% van de Nederlanders zet dit doel in zijn top drie van belangrijkste doelen. Daarmee behaalt het doel niet meer dan een 12e plek. Dit is opvallend omdat de aanpak van klimaatverandering – naast het tegengaan van wereldwijde ongelijkheid en armoede – toch één van de speerpunten van de nieuwe agenda is. Een minderheid van de Nederlanders legt de link tussen armoede en de nadelige gevolgen van klimaatverandering. Eén op de drie Nederlanders (33%) is het eens met de stelling dat armoede in de wereld niet los van klimaatverandering kan worden gezien. Een even grote groep (31%) ziet die link niet zo duidelijk. 

De aanpak van klimaatverandering behaalt niet meer dan een 12e plek

Twee op de vijf gelooft in eigen inzet
Meer dan bij de millenniumdoelen uit 2001, vraagt de nieuwe agenda om actie van iedereen overal ter wereld. Zoals Ban ki-Moon (Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties) in zijn speech verwoordde, vormen de nieuwe werelddoelen een ‘to-do list’voor iedereen. De echte test is niet de ondertekening van de nieuwe agenda, maar de uitvoering ervan. Zijn Nederlanders zich bewust van deze rol die zij volgens de VN kunnen en moeten spelen? Ja, maar niet iedereen. Twee op de vijf Nederlanders (41%) denken dat zij in het dagelijks leven een bijdrage kunnen leveren aan de aanpak van wereldwijde armoede. Eén op de vijf (19%) denkt dat persoonlijke keuzes in het dagelijks leven daar geen invloed op hebben. De meeste Nederlanders (66%) denken dat om armoede in de wereld aan te pakken, er vooral dingen moeten veranderen in de arme landen. 

Verdeeldheid over meest effectieve inzet
Over de vraag wie het beste in staat is om te zorgen voor minder armoede in de wereld, zijn Nederlanders verdeeld. Zowel regeringen van arme landen (16%) als die van rijke landen (12%) krijgen van sommige Nederlanders de voorkeur. Een andere groep (14%) heeft het meeste vertrouwen in internationale organisaties zoals de VN. De meesten (25%) geven aan dat alle voorgelegde partijen evenveel kunnen bijdragen aan armoedebestrijding. Een kleiner deel ziet een belangrijke rol voor hulporganisaties zoals het Rode Kruis en Unicef (4%).

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons