Nederlanders: te veel afval wereldwijd, vooral plastic

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee
Het grootste afvalprobleem in de wereld is de enorme hoeveelheid afval, en dan vooral plastic afval. In Nederland is zwerfvuil het grootste probleem. Althans, dat vinden de ruim duizend Nederlanders die in april ondervraagd werden over afval als mondiaal probleem. Honderd jaar geleden gebruikten we bijna uitsluitend natuurlijke materialen die in de natuur vergaan of…

Het grootste afvalprobleem in de wereld is de enorme hoeveelheid afval, en dan vooral plastic afval. In Nederland is zwerfvuil het grootste probleem. Althans, dat vinden de ruim duizend Nederlanders die in april ondervraagd werden over afval als mondiaal probleem.

Honderd jaar geleden gebruikten we bijna uitsluitend natuurlijke materialen die in de natuur vergaan of herbruikbare materialen zoals glas of metaal. Met de komst van kunststoffen en de consumptiemaatschappij ontstond ook de ‘afvalmaatschappij’. Jaarlijks produceert de wereldbevolking nu ruim 12 miljard ton aan afval. Mensen in rijke landen produceren 1,4 kilo afval per persoon per dag. In opkomende economieën zoals China en Brazilië is dat 0,8 kilo per persoon is en in ontwikkelingslanden 0,6 kilo. De groeiende berg afval is één van de grootste vraagstukken van deze tijd. Het Indiase Hooggerechtshof stelde in mei dat de enorme hoeveelheid plastic afval in de toekomst een ‘ergere bedreiging voor India is dan de atoombom’.

Vooral in armere landen zorgt het afval voor milieuproblemen en gezondheidsrisico’s. In Nederland wordt 84% van het afval herbruikt, 13% wordt verbrand en 3% gestort of geloosd. Maar door gebrek aan vuilnisophaalplaatsen ontstaan in armere landen informele vuilnishopen en gooien mensen het afval op straat of in de natuur. Bovendien dumpen westerse landen elektronica en zelfs elektronisch afval in ontwikkelingslanden. Naast waardevolle materialen bevat het afval ook giftige stoffen.

 

Gewoon scheiden

Onlangs onderzocht TNS/NIPO in opdracht van NCDO hoe Nederlanders aankijken tegen het wereldprobleem afval. Negen van de tien Nederlanders houdt papier en karton apart; iets meer dan de helft scheidt plastic. De belangrijkste redenen om dit te doen zijn het milieu sparen, hergebruik bevorderen en ‘uit gewoonte’. Slechts één procent ziet afval niet als een wereldprobleem. De meeste zorgen maken Nederlanders zich om de hoeveelheid afval in de wereld, de milieuvervuiling hierdoor en de slechte verwerking er van. Nederlanders zijn bijna evenveel bezorgd over zwerfvuil in de straten hier (76%) als in straten in ontwikkelingslanden (70%).

Enkele andere conclusies:

  • Producenten en consumenten worden in gelijke mate gezien als schuldige aan de grote hoeveelheid afval.
  • Hoewel 70% van de jongeren en 81% van de ouderen zich zorgen maakt over dumping van afval in ontwikkelingslanden, vindt één op de vijf het prima als ontwikkelingslanden geld kunnen verdienen aan dit afval.
  • Eénderde van de Nederlanders is voorstander van het strafbaar stellen van niet-scheiden van afval door huishoudens.
  • Slechts 15% van de Nederlanders is voor afschaffing van statiegeld
  • Een meerderheid van de Nederlanders is voor een verplichting van biologisch afbreekbaar verpakkingsmateriaal

Meer informatie: onderzoeksrapport NCDO en samenvatting.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons