Nederland eindelijk echt groen?

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

Nederland bouwt windmolens en subsidieert zo nu en dan de aanleg van zonnepanelen, maar we zijn zeker niet het braafste jongetje van de klas. Zuid-Korea, Denemarken, Duitsland en China zijn momenteel koplopers in het vergroenen van de economie. Daar kunnen we een voorbeeld aan nemen, aldus het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

De komende veertig jaar verviervoudigt de wereldeconomie en groeit de wereldbevolking van zeven naar negen miljard inwoners. Schaarste aan grondstoffen en hulpbronnen zijn het gevolg. Economische groei is alleen op lange termijn houdbaar wanneer we zorgen dat de goederen en diensten die de natuur ons levert blijvend beschikbaar zijn.

Het planbureau pleit ervoor dat Nederlandse overheid stevig inzet op verduurzaming van de economie. De suggesties van het PBL: vergroening van de belastingen zodat ‘de vervuiler betaalt’ en het aantrekkelijker wordt om te investeren in schone en efficiënte technologie. Afschaffing van subsidies voor vervuilende activiteiten kan bovendien tot tien miljard euro besparen. Volgens het PBL levert elke geïnvesteerde euro in schone energie mondiaal drie euro aan toekomstige brandstofbesparingen op.

Meer info: Het Kan Wel en Planbureau voor de Leefomgeving

Rapport Voorwaarden voor de vergroening van de economie in Nederland

Foto: cc

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons